Zielona gospodarka

Korea Południowa zwiększa cele redukcji emisji (14959)

2012-11-01


Władze Korei Południowej postanowiły dwukrotnie zwiększyć krajowe cele redukcji gazów cieplarnianych na rok 2013. Politycy chcą się w ten sposób przygotować do rozpoczęcia handlu uprawnieniami do emisji CO2.

Zgodnie ze słowami przedstawiciela koreańskiego Ministerstwa Gospodarki Opartej na Wiedzy (Ministry of Knowledge Economy) przedsiębiorcy działający w sektorze przemysłowym oraz energetycznym będą musieli zredukować emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 3 proc. Dla roku 2012 cel wynosił 1,4 proc.

Według informacji opublikowanych przez serwis Cleantechnica.com ten krok ma pozwolić na zwiększenie konkurencyjności kraju oraz przygotować potężnych emitentów CO2 na uruchomienie platformy handlu uprawnieniami do emisji. Jej start przewidziany jest na rok 2015. Przedsiębiorcy, którzy nie zrealizują wymaganych przez rząd celów, zostaną ukarani grzywną.

Wymagania wobec poszczególnych firm zostały zróżnicowane. Wiadomo np., że producent stali, firma POSCO, musi ograniczyć emisję szkodliwych gazów co najmniej o 2,48 mln ton. Wymagania zostały określone bardzo precyzyjnie.

 

źródło: Rynek Energii Odnawialnej


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl