Zielona gospodarka

Komunikat KASHUE (10184)

2011-03-08


Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji informuje, iż w dniu 7 marca 2011 r. przywrócona została możliwość wykonywania transakcji przekazu jednostek w Krajowym Rejestrze Uprawnień.
Po przeanalizowaniu raportu zawierającego informacje dotyczące bezpieczeństwa Komisja Europejska potwierdziła, iż Krajowy Administrator stosuje odpowiednio wysokie standardy zabezpieczeń w zakresie prowadzenia Rejestru.

Decyzja o przywróceniu pełnej operacyjności polskiego Rejestru oznacza, że transakcje wykonywane za jego pośrednictwem są przeprowadzane w bezpieczny sposób. Niemniej jednak KASHUE prosi użytkowników o przestrzeganie zasad poufności dotyczących nazwy użytkownika i hasła dostępu do Rejestru i używanie wyłącznie sprawdzonych oprogramowaniem antywirusowym i bezpiecznych stacji roboczych.

Komunikat Komisji Europejskiej znajduje się na stronie:
ec.europa.eu/clima/news/index_en.htm

Jednocześnie Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji informuje, iż uprawnienia do emisji na rok 2011 zostały przydzielone na rachunki instalacji zgodnie z planowanym terminem do końca lutego br. oraz przypominamy o konieczności rozliczenia instalacji z emisji za rok 2010 do końca kwietnia br.


źródło: KASHUE - Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji
www.kashue.pl


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl