więcej


Zielona gospodarka

Komisja Europejska i Międzynarodowa Organizacja Morska dyskutują o emisjach CO2 (10205)

2011-02-09

Drukuj
Międzynarodowy transport morski odpowiedzialny jest za prawie 3% globalnych emisji CO2. Przewiduje się, że do 2050 r. emisje ze statków mogą się podwoić. Międzynarodowa Organizacja Morska (International Maritime Agency – IMO), jedna z agencji ONZ, zaczęła się przyglądać kwestiom klimatycznym w połowie lat 90. Niemniej jednak do tej pory nie udało się osiągnąć jednolitego porozumienia w kwestii działań skierowanych na redukcję tych emisji.  
Po spotkaniu z grupą ekspertów wysokiego szczebla odpowiedzialny za transport wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas oraz Connie Hedegaard, komisarz ds. klimatu, powiedzieli: „Jesteśmy przekonani, że sektor żeglugi morskiej powinien zaangażować się w walkę ze zmianami klimatu. Dyskutowaliśmy o tym, co może zrobić Wspólnota Europejska, aby pomóc żegludze morskiej ograniczyć emisje gazów cieplarnianych, skoro nie istnieje w tej kwestii żadne międzynarodowe porozumienie. Jedno nie pozostawia wątpliwości: Europa musi dokonać wszelkich starań, aby pomóc IMO w uzgodnieniu działań, które powinny zostać podjęte na skalę światową w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych ze statków i okrętów, zarówno obecnie, jak i na dłuższą metę”.

Komisarze spotkali się 4 lutego br. z grupą parlamentarzystów europejskich, przedstawicieli rządów i doradców wysokiego szczebla z różnych środowisk, aby dokonać oceny sytuacji i przedyskutować opcje strategiczne UE w negocjacjach z IMO i z Ramową Konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC). Uczestnicy spotkania doszli do wniosku, że w sektorze globalnym, takim jak transport morski, działania najkorzystniejsze dla środowiska i najrozsądniejsze pod względem finansowym najlepiej podejmować na szczeblu ogólnoświatowym, za pośrednictwem IMO. UE zamierza kontynuować wysiłki skierowane na osiągnięcie międzynarodowego porozumienia w ONZ.

W tym roku grupa planuje się spotkać jeszcze dwa razy, aby obserwować i oceniać krytycznej wagi negocjacje w sprawie światowych emisji z transportu morskiego.


źródło: © Unia Europejska, 1995-2011
www.ec.europa.eu
tłum. ChronmyKlimat.pl
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej