więcej


Zielona gospodarka

Emisje lotnicze pod lupą Komisji (10173)

2011-04-07

Drukuj

img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Komisja Europejska po raz kolejny napomina Cypr, Estonię, Niemcy i Polskę, by podjęły niezbędne środki administracyjne i ustawodawcze wprowadzające sektor lotniczy do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS). Do dziś państwa te nie dokonały pełnej transpozycji przepisów o EU ETS w lotnictwie do własnego ustawodawstwa krajowego. Komisja kieruje do nich ostateczne ostrzeżenie w odpowiedzi na zalecenie europejskiej komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard. 

Zgodnie z dyrektywą 2008/101/WE państwa członkowskie powinny były zakończyć transponowanie przepisów ETS dotyczących lotnictwa do prawa krajowego w terminie do 2 lutego 2010 r. Państwa członkowskie zobowiązane są niezwłocznie poinformować Komisję po przyjęciu niezbędnych środków wykonawczych.

Ponieważ Cypr, Estonia, Niemcy i Polska nie poinformowały jak dotąd Komisji o wszystkich niezbędnych środkach wykonawczych, 25 marca 2010 r. wystosowała ona do tych państw wezwanie do usunięcia uchybienia.

Komisja otrzymała od tego czasu powiadomienia o pracach ustawodawczych prowadzonych we wszystkich czterech zainteresowanych krajach, toteż Komisja kieruje właśnie do zainteresowanych ostateczne ostrzeżenie, apelując o przyspieszenie procedury podejmowania wszelkich niezbędnych środków krajowych i przypominając, że w przeciwnym razie, w myśl art. 260 ust. 3 traktatu lizbońskiego, może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE oraz wystąpić o nałożenie na nie kar finansowych.

Szerszy kontekst

Emisje gazów cieplarnianych powodowane przez światowe lotnictwo cywilne stale rosną: od 1990 r. ich poziom w Europie uległ podwojeniu. Przewiduje się, że nawet przy ambitnych planach ograniczenia zużycia paliwa lotniczego o 2% rocznie, w 2020 r. poziom emisji, za które odpowiada lotnictwo, będzie wyższy o około 70% w stosunku do poziomu z 2005 r.

W celu ograniczenia oddziaływania lotnictwa na klimat Unia Europejska przyjęła przepisy włączające lotnictwo do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji z dniem 1 stycznia 2012 r. Odpowiednie przepisy określa dyrektywa 2008/101/WE.

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych ruszył z dniem 1 stycznia 2005 r. Początkowo obejmował on wyłącznie naziemne instalacje przemysłowe. Począwszy od 2012 r. działalność operatorów eksploatujących samoloty obsługujące loty przylatujące do i odlatujące z portów lotniczych EOG także będzie włączona do EU ETS. Przepisy obejmują 27 państw członkowskich UE, a także Norwegię, Islandię i Liechtenstein.


źródło: © Unia Europejska, 1995-2011, fot. www.sxc.hu
www.europa.eu
  

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej