więcej


Zielona gospodarka

Ekologiczna Reforma Podatkowa - szansa także dla Polski (12649)

2011-06-03

Drukuj

31 maja br. z inicjatywy Instytutu na rzecz Ekorozwoju zorganizowane zostało spotkanie z Kaiem Schlegelmilchem, wiceprezesem Green Budget Europe oraz głównym doradcą ds. zielonej reformy fiskalnej w Ministerstwie Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego Niemiec. Spotkanie był doskonałą okazją do dyskusji o Ekologicznej Reformie Podatkowej (ERP), której elementy zostały skutecznie przeprowadzone w wielu państwach na całym świecie, m.in. w Niemczech. Temat Ekologicznej Reformy Podatkowej jako narzędzia wspierającego rozwój innowacyjnej i efektywnej energetycznej gospodarki, jak również mechanizmu walki z deficytem budżetowym wydaje się dziś szczególnie aktualny.

Koncepcja Ekologicznej Reformy Podatkowej wykracza poza problematykę tradycyjnych instrumentów ekonomicznych polityki ochrony środowiska. Jest to mechanizm, który dąży do wdrażania procesów prawnych, administracyjnych, a przede wszystkim finansowych prowadzących do przesunięcia obciążeń podatkowych z pracy i kapitału na zużywane lub niszczone w produkcji i konsumpcji zasoby oraz walory środowiska naturalnego.

Likwidacja subwencji, podwyższenie podatków dla nośników energii takich jak paliwa, olej opałowy, gaz ziemny lub opłat dla producentów i konsumentów daje sygnał cenowy do racjonalnego użytkowania i oszczędzania. Dodatkowo producenci dostają bodziec w kierunku ograniczenia wytwarzania produktów w oparciu o szkodliwe dla środowiska substancje oraz inwestowania w technologie przyszłości.

Ekologiczne podatki zasilając budżet państwa umożliwiają realizację wielu działań, związanym m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, poprawą efektywności energetycznej czy obniżaniem składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Zmniejszające się wówczas koszty zatrudnienia pracowników ułatwiają zachowanie istniejących i tworzenie nowych miejsc pracy.

Wprowadzenie ekologicznych podatków zachęca społeczeństwo do racjonalnego korzystania z zasobów oraz wykorzystywania produktów mniej uciążliwych dla środowiska, pozostawiając jednocześnie możliwość wyboru.

Doświadczenia krajów, które wprowadziły elementy Ekologicznej Reformy Podatkowej (m.in. Niemcy, Szwecja, Finlandia, Dania, Wielka Brytania, Słowenia, Estonia), wskazują, że są to rozwiązania przynoszące wymierne korzyści, zarówno środowiskowe, jak i gospodarcze.

Jednak, jak podkreślał podczas spotkania ekspert Green Budget Europe, niezwykle istotne jest prawidłowe jej zaplanowanie.

Dyskusja na temat Ekologicznej Reformy Podatkowej prowadzona jest od wielu lat na arenie Unii Europejskiej. W ostatnich tygodniach Komisja Europejska opublikowała propozycje zmian do dyrektywy o opodatkowaniu energii i produktów energetycznych (2003/96/WE)1.

Istnieje zatem wiele powodów, dlaczego Ekologiczna Reforma Podatkowa (ERP) powinna znaleźć się w polu zainteresowania polityków zajmujących się gospodarką i ochroną środowiska w Polsce, szczególnie przed wyborami. Doświadczenia krajów, które wprowadziły już elementy ERP wydają się tu niezwykle cenne.

Przypisy:
***
Kai Schlegemilch po ukończeniu studiów ekonomicznych w 1993 roku, pracował m.in. w Instytucie ds. Klimatu, Energii i Środowiska w Wuppertalu, w Europejskiej Agencji ds. Środowiska, w niemieckim parlamencie, jak również w Ministerstwie Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego Niemiec. Obecnie pełni także obowiązki wiceprezesa pozarządowej organizacji Green Budget Germany/Europe, która domaga się wprowadzenia instrumentów podatkowych do polityki ekologicznej (więcej informacji: www.foes.de; www.green-budget.eu).


ChronmyKlimat.pl
na podstawie materiałów konferencyjnych

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej