Zielona gospodarka

Dialog Ministerstwa Gospodarki ze stroną społeczną ws. wydobycia węgla brunatnego (15005)

2012-11-12


Dyrektor Departamentu Górnictwa MG Maciej Kaliski przyjął petycję z postulatami reprezentantów gmin dotyczącą inwestycji na terenach, na których zlokalizowane są potencjalne rejony wydobywcze węgla brunatnego. Rozmowy  ze stroną społeczną w tej sprawie odbyły się 7 listopada 2012 r. w Ministerstwie Gospodarki.

Delegacja strony społecznej przedstawiła sytuację gospodarczą w gminach, gdzie znajdują się złoża węgla brunatnego. Wyraziła również brak zgody mieszkańców tych terenów na inwestycje górnicze, powołując się na negatywne skutki m.in. dla środowiska, jakie mogą one wywołać. Jednocześnie wyraziła chęć i gotowość do dialogu społecznego, szczególnie w zakresie prac nad uaktualnieniem polityki energetycznej Polski.

Eksperci MG przypomnieli znaczenie kopalnych surowców energetycznych, w tym węgla brunatnego, dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zgodzili się również podjąć dialog ze stroną społeczną na temat potencjalnych rejonów wydobywczych tego surowca. Ponadto zadeklarowali, że wszystkie decyzje dotyczące ewentualnej budowy kopalni lub objęcia ochroną poszczególnych złóż, będą podejmowane w uzgodnieniu ze stroną społeczną i ekspercką.

Przedstawiciele resortu zgodzili się również z postulatem wspólnych konsultacji nad zmianą polityki energetycznej Polski. Poprosili o zaproponowanie rozwiązań, które pozwolą ochronić interesy lokalnych społeczności, przy jednoczesnym uwzględnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Spotkanie zakończone zostało przekazaniem pisemnej petycji strony społecznej skierowanej do ministra gospodarki.

 

źródło: Ministerstwo Gospodarki


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl