więcej


Zielona gospodarka

Debata o przyszłości systemu ETS (14546)

2012-07-09

Drukuj

Jak powinien wyglądać Europejski System Handlu Emisjami (ETS)? Jak przezwyciężyć obawy biznesu związane z realizacją polityki klimatycznej? Między innymi na te pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy warszawskiej debaty nt. przyszłości ETS. Spotkaniu, współorganizowanym z Centrum Studiów nad Polityką Europejską (CEPS), przewodziła Teresa Ribera, była sekretarz stanu ds. zmian klimatu w Ministerstwie Środowiska, Obszarów Wiejskich i Zasobów Morskich Hiszpanii.

Zmiany klimatu to jeden z najważniejszych obszarów polityki Unii Europejskiej. Aby im przeciwdziałać, państwa członkowskie postawiły przed sobą ambitny cel redukcji emisji CO2. Jego osiągnieciu służą różnorodne narzędzia, pośród których główną rolę odgrywa obecnie Europejski System Handlu Emisjami ETS. To właśnie o jego przyszłości oraz sposobach podniesienia efektywności systemu rozmawiali w trakcie debaty 4 lipca w Warszawie przedstawiciele Unii Europejskiej, biznesu i organizacji naukowych.

Marcin Korolec, minister środowiska, tak podsumował debatę:

"Skutki zmian klimatu w różny sposób będą dotykać każde państwo, to ogromne wyzwanie. Aby skutecznie mu sprostać, niezbędne jest wdrożenie zasady solidarności, najpierw na poziomie europejskim, a później światowym. Polska stanowi przykład stosowania tej zasady. Pokazaliśmy, że możemy walczyć z ubóstwem i zapewnić wzrost gospodarczy przy jednoczesnej redukcji gazów cieplarnianych. Wielu z nas świetnie pamięta czasy transformacji naszej gospodarki z centralnie planowanej na rynkową".

"Chciałbym także podziękować wszystkich ekspertom, którzy przyjechali do nas, by rozmawiać o przyszłości ETS. Doceniam wagę takich dyskusji jak nasza dzisiejsza. To konieczny krok na drodze do konsensusu w sprawie walki ze zmianami klimatu".

***

System ETS powstał w 2005 roku. Obecnie funkcjonuje w 30 krajach i jest jednym z głównych narzędzi redukcji emisji CO2 w Europie.

Polska posiada bogate doświadczenie w redukcji gazów cieplarnianych. Od lat 90-tych gospodarka kraju nieustanie rośnie. PKB Polski wzrosło o ok. 150%, a PKB na mieszkańca - o ponad 200%. W tym samym czasie udało się nam zredukować emisję gazów cieplarnianych o ok. 30%, podczas gdy przyjęty dla nas cel wynosił 6%. Niestety w Polsce nadal ponad 93% energii elektrycznej pochodzi ze spalania węgla.

 

Wypowiedzi innych prelegentów można obejrzeć na stronie: mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/18803_debata_o_przyszlosci_systemu_ets.html

  

źródło: Ministerstwo Środowiska

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej