Zielona gospodarka

Czy polska prezydencja w Radzie UE otworzy dyskusję nt. zmiany systemu redukcji emisji? (10224)

2011-01-05


Już w lipcu 2011 r. Polska obejmuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Jak podała gazeta „Polska”, Ministerstwo Środowiska zamierza wykorzystać ten czas do zaprezentowania własnej wizji zmian unijnego systemu redukcji emisji dwutlenku węgla.
„Będę lobbował, by obowiązywała zasada, że każde państwo dokonuje "porównywalnego wysiłku" przy ograniczaniu emisji CO2. Zamiast sztywnych zapisów o wielkości jego redukcji byłaby ona dostosowana do możliwości poszczególnych krajów” – powiedział minister środowiska Andrzej Kraszewski w rozmowie z dziennikiem "Polska". 

Podstawą do oszacowania możliwości danego państwa członkowskiego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych miałby być raport prezentujący wyliczenia krajowych kosztów redukcji emisji CO2, który w marcu br. ma zostać ogłoszony przez Komisję Europejską.

Zdaniem ministra Kraszewskiego to zestawienie unaoczni różnice w kosztach redukcji emisji CO2 w poszczególnych krajach członkowskich i da podstawę do zróżnicowania celów redukcyjnych, tak by nie ucierpiały na tym gospodarki, w których koszt przejścia na „dietę niskowęglową” jest największy.


ChronmyKlimat.pl
na podstawie: www.polskatimes.pl


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl