Zielona gospodarka

ClientEarth zablokuje wniosek o derogację? (13014)

2011-08-02


Jak informuje "Rzeczpospolita", organizacja pozarządowa ClientEarth ma w planach blokowanie polskich starań o derogacje w realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego.

Zastrzeżenia organizacji budzą głównie decyzje administracyjne, które przyczyniły się do wyłonienia listy obiektów uprawnionych do handlu emisjami dwutlenku węgla. Według ClientEarth żadna z elektrowni, która się tam znalazła nie spełnia odpowiednich wymogów, a co za tym idzie podjęte przez marszałków województw decyzje były sprzeczne z prawem. ClientEarth rząda zatem od ministra środowiska uchylenia decyzji podjętych na szczeblu lokalnym i obiecuje wystąpić na drogę sądową jeżeli odwołanie nie zostanie uznane. Działania te mogą przyczynić się do zablokowania wniosku, który do końca września powinien zostać złożony w Brukseli. Nie przyznanie Polsce prawa do okresu przejściowego może oznaczać, według szacunków "Rzeczpospolitej" i Ministerstwa Gospodarki, wzrost cen, także dla klientów indywidualnych, nawet o 50%.

 

źródło: Rynek Energii Odnawialnej
www.reo.pl


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl