Zielona gospodarka

BOŚ Bank: program Prosument ruszy pod koniec kwietnia (18395)

2015-04-09


galeria

BOŚ Bank: program Prosument ruszy pod koniec kwietnia

Preferencyjne kredyty na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, elektrowni wiatrowych, kolektorów słonecznych, czy kotłów na biomasę, oferowane w ramach Programu Prosument, będą dostępne w Banku Ochrony Środowiska od 24 kwietnia 2015 r. – poinformował BOŚ.

Jak czytamy w komunikacie, przesunięcie terminu startu programu o ponad dwa tygodnie jest odpowiedzią banku na postulaty branży – przedstawicieli rynku mikroinstalacji OZE, uczestniczących 26 marca 2015 r. w dyskusji otwartej nad uwarunkowaniami wdrożenia programu Prosument, zorganizowanej w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Bank Ochrony Środowiska z wyprzedzeniem opublikuje na swojej stronie internetowej zasady dotyczące przyjmowania wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami.

„Naszym celem jest zachowanie pełnej transparentności i umożliwienie wszystkim zainteresowanym: Klientom, Producentom, Wykonawcom, przygotowanie się do złożenia dokumentacji umożliwiającej uruchomienie preferencyjnych kredytów na zakup i montaż instalacji objętych dopłatami w ramach Programu Prosument” – informuje BOŚ.

Wnioski będą przyjmowane we wszystkich oddziałach banku, a potwierdzenia przyjęcia wniosków będą drukowane z systemu elektronicznego.

Źródło: reo.pl

http://www.reo.pl/


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl