Zielona gospodarka

Biopaliwa bardziej szkodliwe od ropy? (12904)

2011-07-13


Z najnowszego raportu Komisji Europejskiej wynika, że produkcja i spalanie biopaliw generują więcej CO2 niż ma to miejsce w przypadku ropy, a w Brukseli już mówi się o potrzebie rewizji dyrektyw dotyczących energii.

Obecnie w Unii Europejskiej 80% biopaliw produkuje się właśnie z wykorzystaniem rzepaku czy soi, a pozostałą część – głównie ze zbóż. Tymczasem według analiz opracowanych przez dapartamenty energii i zmian klimatycznych Komisji Europejskiej wynika, że skutkiem ubocznym produkcji biopaliw na bazie oleju palmowego jest nadmierna emisja CO2 – większa niż w przypadku spalania ropy – co wynika głównie z dynamicznej ekspansji obszarów pod uprawy roślin energetycznych – kosztem absorbujących CO2 lasów.

O wnioskach raportu poinformowała wpływowa gazeta "European Voice" konkludując, że Unii Europejskiej nie uda się w ten sposób zrealizować celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Biorąc pod uwagę pośredni wpływ produkcji biopaliw na emisję CO2, do 2020 roku częściowe zastąpienie ropy ekologicznymi paliwami przyczyni się do redukcji CO2 nie o 35% – tak jak zakładają unijne cele – a zaledwie o 15% – informuje EV.

Wnioski raportu mogą mieć ponadto kluczowe znaczenie w perspektywie tworzenia nowych dyrektyw dotyczących energetyki i walki ze zmianą klimatu.

– Komisji Europejskiej będzie trudno zignorować wnioski płynące z raportu i fakt, że obecne prawo dopuszcza wykorzystanie biopaliw, które są bardziej szkodliwe dla środowiska niż paliwa kopalne – czytamy w "European Voice".

Jak mówi brukselskiej gazecie przedstawiciel departamentu ds. zmian klimatu KE, publikacji raportu będą towarzyszyły propozycje nowelizacji dyrektyw dotyczących energetyki odnawialnej i paliw.

 

źródło: Gram w Zielone
www.gramwzielone.pl


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl