więcej


Zielona gospodarka

Biogospodarka w akcji (14138)

2012-04-14

Drukuj

Prezydencja duńska otwiera debatę: biogospodarka jako strategiczny sektor przemysłowej działalności w Europie. Nowy sposób na wyzwania związane z dostawami energii, globalnym ociepleniem i zarazem starzeniem się Unii?

W konferencji "Bioeconomy In Action" ("Biogospodarka w akcji"), zorganizowanej w Kopenhadze przez duńską prezydencję, uczestniczył Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. – Temat biogospodarki powraca na forum unijne w nowej odsłonie. Jej rozwój powinien uwzględniać efektywne korzystanie z zasobów i zmniejszenie oddziaływania na środowisko. Wyzwaniem stojącym przed nami jest tak organizować procesy produkcji, aby zużywać jak najmniej zasobów. Pod tajemniczą nazwą mogą się kryć konkretne nowe miejsca pracy – jak pokazują doświadczenia niektórych krajów Unii.

W trakcie konferencji omawiano strategię Komisji Europejskiej "Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe" ("Innowacyjność dla Zrównoważonego Rozwoju: Biogospodarka dla Europy") opublikowaną w lutym 2012 r. Celem konferencji było ustalenie zasad wdrażania tej strategii w Unii i zainicjowanie wspólnych europejskich projektów naukowców, przedsiębiorców oraz instytucji publicznych.

Biogospodarka to według definicji OECD działalność polegająca na zastosowaniu biotechnologii, bioprocesów i bioproduktów w celu tworzenia dóbr i usług. W obliczu zmian klimatycznych i kurczenia się dostępnych zasobów Europa potrzebuje radykalnej zmiany w podejściu do produkcji, konsumpcji, przechowywania i recyclingu zasobów biologicznych. Rozwój bioekonomii niesie ogromny potencjał rozwoju i wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich, nabrzeżnych i przemysłowych. Jej wspieranie stanowi krok na drodze do realizacji flagowych inicjatyw związanych ze strategią "Europa 2020" – "Unia innowacji" oraz "Europa efektywnie korzystająca z zasobów".

 

Pobierz plik PDF: strategia "Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe".

 

źródło: Ministerstwo Środowiska

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej