Transport

Zielone światło dla B7 (13010)

2011-08-20


Na stacje paliw już niedługo będzie mógł trafić olej napędowy B7 z 7-procentową domieszką biokomponentów. Pozwoli na to znowelizowana ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 10 sierpnia tego roku.

Nowe prawo regulujące jakość paliw zmienia ustawową definicję oleju napędowego, zwiększając dopuszczalny udział estrów metylowych kwasów tłuszczowych w oleju napędowym z 5 do 7 proc. Nakłada też na właścicieli stacji obowiązek umieszczenia w widoczny sposób, w ogólnodostępnym miejscu informacji o zawartości biokomponentów w sprzedawanych paliwach.

Nowelizacja zakłada też zmiany w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, wprowadzając m.in. mechanizm redukcji Narodowego Celu Wskaźnikowego, który określa minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w całkowitej ilości paliw zużywanych w transporcie. Przepisy w tym zakresie wejdą w życie 1 stycznia 2012 roku.

 

Grzegorz Maziak, Analityk Rynku Paliw

źródło: Epetrol.pl
www.e-petrol.pl

 


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl