Transport

Regionalni czempioni czystego transportu (ze środkow UE) (21171)

Wojciech Szymalski
2020-02-21


galeria

W skali wykorzystania wszystkich środków UE przez Polskę w okresie 2014-2020 jednym z najlepiej wykorzystanych finansowo celów był czysty transport. Zużyliśmy dotychczas 83% pierwotnej alokacji. Kto jest regionalnym czempionem czystego transportu?

Najlepszym wykorzystaniem środków na czysty transport jak do tej pory charakteryzują się trzy województwa. Pierwsze to województwo wielkopolskie. Zakontraktowano w tym regionie pierwotną alokację środków z UE na ten cel w 112%, a jednocześnie była to jedna z najwyższych alokacji od samego początku  okresu finansowania. Drugie to województwo pomorskie. W tym przypadku także nieznacznie  przekroczono pierwotną alokację – 113%, choć nie była ona najwyższa. Trzecie jest województwo małopolskie. Pierwotna alokacja została w tym regionie prawie wykorzystana – 97%.

Niestety czempion w zakresie alokacji środków – województwo śląskie, w zakresie ich wykorzystania wyraźnie odstaje od średniej i zakontraktował jedynie 69% pierwotnej alokacji. Mimo to byłaby to najwyższa z wszystkich kwoty dotychczas wydatkowanych na transport z wszystkich województw, bo pierwotna alokacja znacznie przekraczała możliwości innych i wynosiła ponad 3,5 mln EUR. Z województw, które przekroczyły pierwotną lokację, jest jeszcze podkarpackie, ale ono miało niską kwotę pierwotnie przeznaczoną na transport.  

Warto dodać, że dużo środków na czysty transport było także w programie krajowym Infrastruktura i Środowisko oraz Programie Operacyjnym Polska Wschodnia. W obydwu tych programach wydatkowano już ponad 80% środków. W PO IiŚ to już 96%, a w PO PW już 86%.

Materiał opracowano na podstawie informacji Komisji Europejskiej na temat pierwotnej lokacji środków unijnych w okresie 2014-2020 oraz na podstawie informacji o zawartych umowach na finansowanie projektów z funduszy UE według celu interwencji i kategorii z dnia 31 października 2019.

Materiał opublikowano jako część projektu LIFE_UNIFY - łącząc Unię Europejską na rzecz działań klimatycznych dofinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poglądy wyrażone w tej informacji nie muszą być zgodne ze stanowiskiem Komisji Europejskiej.


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl