Transport

Naszym zdaniem odc.09 (20532)

2018-06-18


galeria

Polityka transportowa w świetle zbliżającej się kampanii wyborczej i co dla nas obywateli to znaczy, oczami dr Wojciecha Szymalskiego, Prezesa Instytutu na rzecz Ekorozwoju.
ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl