Transport

Naszym zdaniem odc. 3 (20408)

2018-02-22


galeria

Komentarz dr Andrzeja Kassenberga, Współfundatora Instytutu na rzecz Ekorozwoju, Eksperta ds. klimatu i energii; dotyczący wchodzącej w życie ustawy o elektromobilności.
ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl