Sprawiedliwe przejście do gospodarki niskoemisyjnej, gospodarki o obiegu zamkniętym i współkonsumpcji (20304)

Wojciech Szymalski
2017-12-07


galeria

28 listopada 2017 w Instytucie Spraw Publicznych Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju prowadziła debatę poświęconą sprawiedliwości w sprawach środowiskowych w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju. Prezentujemy materiał wstępny do debaty.

Jeśli myślimy o zrównoważonym rozwoju w XXI wieku, to w świetle wiedzy o problemach, jakie powoduje działalność człowieka na Ziemi, potrzebujemy gospodarki niskoemisyjnej, gospodarki o obiegu zamkniętym i współkonsumpcji. Obecny model gospodarki liniowej i rabunkowego wykorzystania zasobów nie może zostać utrzymany., Jakie są więc możliwości sprawiedliwego przejścia do gospodarki niskoemisyjnej i zamkniętego cyklu?

O takich tematach traktuje materiał do dyskusji przygotowany przez dr Wojciecha Szymalskiego. Ze względu na obszerność materiału zamieściliśmy go w pliku pdf do pobrania. [sprawiedliwoscGOZ.pdf]

Już niedługo na naszym portalu video oraz notatka z debaty.

Debata, do której przygotowano ten materiał była pierwszą z cyklu debat eksperckich dotyczących celów zrównowazonego rozwoju finansowanych przez polski oddział Fundacji Henricha Boella.


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl