Segregujesz odpady i prowadzisz działania edukacyjne - weź udział w konkursie (11878)

2010-06-29


img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Konkurs o Puchar Recyklingu organizowany przez „Przegląd Komunalny” to jedyne w Polsce przedsięwzięcie, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne.
Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie spośród zgłoszonych podmiotów, tych które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła, prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną.

Terminarz XI edycji:
- do 30 czerwca 2010 r. – nadsyłanie Deklaracji udziału,
- do 31 sierpnia 2010 r. – nadsyłanie Szczegółowych formularzy zgłoszenia,
- wrzesień 2010 r. – posiedzenie komisji i Kapituły Konkursu,
- listopad 2010 r. – Gala Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego i rozdanie Pucharów Recyklingu oraz finał Konkursu.
 
XI edycja Konkursu obejmuje przedsięwzięcia zrealizowane od 1 lipca 2009 r. 
do 30 czerwca 2010 r.

źródło: www.pucharrecyklingu.pl, fot. www.sxc.hu


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl