Polityka klimatyczna

Więcej środków na dotacje i pożyczki z programu Prosument (17842)

2014-11-06


galeria

System hybrydowy (wiatraki plus ogniwa fotowoltaiczne), wyspa Zirje, Chorwacja, fot. Nenad Kajić, CC BY-SA 4.0

Dodatkowe 200 mln zł na montaż prywatnych mikroinstalacji OZE w ramach programu „Prosument”.

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdecydował o zwiększeniu puli dofinansowania dostępnej w ramach programu "Prosument" z 600 mln zł do 800 mln zł.

NFOŚiGW zakłada, że alokacja środków w ramach programu "Prosument" na montaż prywatnych mikroinstalacji OZE zakończy się do 2020 r., przy czym umowy o dofinansowanie będą podpisywane do końca 2018 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Dofinansowaniu podlegają inwestycje w źródła ciepła: kotły na biomasę, kolektory słoneczne czy pompy ciepła (w latach 2014-2015 20% dotacji, a następnie 15%), a także w źródła energii elektrycznej - w fotowoltaikę czy małe elektrownie wiatrowe (w latach 2014-2015 40% dotacji, a następnie 30%). Dodatkową możliwością jest kogeneracja łącząca produkcję energii cieplnej i elektrycznej. Co ważne, z "Prosumenta" można sfinansować źródło prądu, źródło prądu w połączeniu ze źródłem ciepła, ale nie samodzielne źródło ciepła.

Oprócz dotacji program "Prosument" umożliwia finansowanie za pomocą pożyczki udzielanej na 100% kosztów inwestycji, na okres 15 lat, oprocentowanej na 1%.

Potencjalny prosument może skorzystać z dofinansowania za pomocą jednego z trzech kanałów - zapisując się do projektu realizowanego przez gminę, a także zgłaszając się do biorącego udział w programie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska lub do banku.

Kolejny WFOŚiGW w programie

NFOŚiGW poinformował, że do programu "Prosument" przystąpi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, który na dotacje i pożyczki z "Prosumenta" otrzyma 5 mln zł. Olsztyński WFOŚiGW chce ogłosić nabór wniosków jeszcze w tym roku.

Wcześniej umowy dotyczące udziału w programie "Prosument" podpisały z NFOŚiGW fundusze dolnośląski, małopolski, pomorski i zachodniopomorski, które otrzymały do podziału 63 mln zł. W ich przypadku dofinansowanie będzie adresowane tylko do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Wyjątkiem będzie Fundusz ze Szczecina, który swoją ofertę chce adresować także do osób fizycznych.

Kolejnym wojewódzkim funduszem, który przystąpi do programu, ma być WFOŚiGW w Rzeszowie.

Do programu "Prosument" mogą zgłaszać się też gminy, które zbiorą wnioski o dofinansowanie na montaż mikroinstalacji OZE od swoich mieszkańców.

Nie uruchomiono jeszcze dofinansowania za pomocą banków. To źródło finansowania adresowane jest do prosumentów nie mogących złożyć wniosku o dofinansowanie do danej gminy czy WFOŚiGW.

Opracowanie MŚ na podstawie gramwzielone.pl


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl