Polityka klimatyczna

Porozumienie ws. klimatu wiążące, ale zobowiązania już nie? (19143)

2015-12-10


galeria

Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon uprzedził na konferencji klimatycznej (CPO21) w Paryżu, że wiążąca może być jedynie globalna umowa klimatyczna, natomiast wkłady poszczególnych państw w ochronę klimatu już nie.

„Główna część tego porozumienia powinna być wiążąca, ale pewne elementy (...) niekoniecznie będą wiążące” – powiedział Ban Ki-moon.

„Co do zasady to będzie wiążące porozumienie, ale wkłady poszczególnych państw w ochronę klimatu (INDC - Intended Nationally Determined Contributions) są determinowane intencją krajów (...), nie będą wiążące międzynarodowo, ale będą wiążące krajowo” - wyjaśniał sekretarz generalny ONZ.

Wyraził przy tym nadzieję, że w Paryżu zapadnie decyzja, by od 2020 roku co pięć lat dokonywać międzynarodowych przeglądów działań na rzecz ochrony klimatu, deklarowanych przez poszczególne państwa członkowskie w konwencji klimatycznej ONZ.
USA nie chce zobowiązań ws. emisji

Wiążącym na arenie międzynarodowej zobowiązaniom dotyczącym redukcji emisji CO2 sprzeciwia się amerykański Kongres, który ratyfikuje międzynarodowe traktaty. Wysłannik USA ds. klimatu Todd Stern oświadczył, że Stany Zjednoczone opowiadają się za tym, żeby wiążące zasady obejmowały np. określanie i przegląd celów przez państwa ONZ-owskiej konwencji, wymogi dotyczące raportowania postępu, czy zasady liczenia emisji, „ale nie sam cel” redukcji emisji.

„Uważamy, że mając legalnie wiążący system rozliczania, ale nie prawnie wiążące cele, mamy dobrą równowagę i sposób (zapewnienia) szerokiego uczestnictwa” – tłumaczył podczas innej konferencji Stern.

Zastrzeżenia do projektu umowy klimatycznej

Według Ban Ki-moona obecny projekt porozumienia, nad którym w tym tygodniu pracują negocjatorzy, jest najlepszy z dotychczasowych. Zastrzegł jednak, że zawiera jeszcze dużo opcji i wciąż zgłaszane są do niego zastrzeżenia. Wśród spornych kwestii sekretarz generalny wymienił zróżnicowanie obowiązków państw uczestniczących w realizacji umowy i poziom ich ambicji (w tym długoterminowy cel redukcji emisji). Sporną kwestią jest ponadto finansowanie adaptacji do zmian klimatu w krajach rozwijających się, a także działania przed 2020 r. Ban Ki-moon podkreślił potrzebę porzucenia „krajowej perspektywy” na rzecz "globalnej wizji".

W jego ocenie porozumienie ws. "czystego tekstu" jest możliwe jeszcze przed zakończeniem COP21. „Do czwartku, piątku ma nastąpić ostatni przegląd finalnego tekstu. Mam nadzieję, że będziemy mieli ambitne, silne porozumienie, które odpowie na wszystkie obawy i aspiracje” – oświadczył sekretarz generalny ONZ. Dodał, że zawsze będzie można dążyć do idealnego porozumienia i zwrócił uwagę, że 5-letni przegląd, mechanizm monitorowania i weryfikacji oraz mechanizm raportowania, pozwoli na wzmacnianie paryskiej umowy.

Trwająca do piątku (11 grudnia) ONZ-owska konferencja COP21 ma się zakończyć globalnym porozumieniem klimatycznym, które ma uchronić świat przed większym niż 2oC wzrostem średnich temperatur na świecie w porównaniu z erą przedindustrialną

źródło: Euractiv.pl

www.EurActiv.pl


 


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl