Polityka klimatyczna

Poradnik - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym (20993)

2019-10-16


galeria

W „Planie działan na rzecz zasobooszczednej Europy", ogłoszonym w 2011 roku, stwierdzono, że budownictwo, obok przemysłu spożywczego i mobilnosści, ma do odegrania kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów zwiazanych z wykorzystaniem zasobów, zużyciem energii oraz przeciwdziałaniem zmianom klimatu.

We fragmencie poświęconym wyzwaniom stojącym przed sektorem budownictwa czytamy, ze należy jeszcze bardziej wzmacniać istniejące strategie promowania efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii odnawialnej w budynkach.

Jak polskie budownictwo odpowiada na to wyzwanie? W niniejszej publikacji można zapoznać się z czterema ciekawymi przykładami inwestycji mieszkaniowych zaprojektowanych i zrealizowanych z myślą o efektywności energetycznej, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Przedstawione poniżej dobre wzory poprzedziliśmy wypowiedziami ekspertów.

 

POBIERZ PORADNIK


POBIERZ PLAKATY

 

                                   


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl