Polityka klimatyczna

Koronawirus: katalizator działań na rzecz klimatu? (21255)

2020-04-08


galeria

Kryzys związany z koronawirusem wraz z trwającym kryzysem zdrowotnym i oczekiwanym kryzysem gospodarczym należy wykorzystać jako katalizator, który pozwoli UE podążać w bardziej zrównoważony sposób i przyspieszy wysiłki na rzecz neutralności klimatycznej. Większa trwałość jest odpowiedzią na kryzys, a nie „miłym do zniesienia” po zakończeniu, pisze Annika Hedberg.

Podczas gdy decydenci, media i ludzie koncentrują się obecnie na rozwiązaniu kryzysu koronowego, drugi kryzys - klimat egzystencjalny i szerszy kryzys zrównoważonego rozwoju - nie zniknął. Nadal rzuca wielki cień na Europę i Świat.

Ważne jest, aby UE nie zatracała swoich globalnych zobowiązań i celów, w tym dotyczących neutralności klimatu, w związku z trwającym kryzysem zdrowotnym i oczekiwanym kryzysem gospodarczym. Większa trwałość musi być kluczem, ponieważ UE przenosi nacisk z natychmiastowej reakcji na plany naprawy.

Zyskaj ekonomię na bardziej ekologicznym szlaku

Przy znacznym ograniczeniu podróży i ruchu, zakłóceniu procesów produkcyjnych i ograniczeniu konsumpcji przez ludzi, możemy spodziewać się krótkoterminowej redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG). Jest to już widoczne w Chinach, a także w Europie. Oczekiwana recesja gospodarcza może doprowadzić do jeszcze większej redukcji emisji - jak widać podczas ostatniego kryzysu gospodarczego.

Redukcje te następują jednak z niewłaściwych powodów i nie stanowią odpowiedzi na trwający kryzys klimatyczny. Poprzednie pogorszenie koniunktury gospodarczej pokazało, że gdy gospodarki ożyją, przedsiębiorstwa zaczną produkować, a ludzie będą konsumować, może to przyspieszyć wzrost emisji.

Tak więc trwający kryzys należy wykorzystać do przyspieszenia działań w dziedzinie klimatu i wprowadzenia gospodarki na bardziej zrównoważoną ścieżkę. Celem musi być pomoc kontynentowi w przygotowaniu się na kryzys klimatyczny, przy jednoczesnym dążeniu do neutralności klimatycznej, która przyniesie korzyści ludziom, przedsiębiorstwom i planecie.

Oprzyj się pokusie kontynuowania działalności jak zwykle

Kryzys cen ropy naftowej może zwiększyć krótkoterminową zachętę do trzymania się paliw kopalnych. Może to spowolnić zielone przejście, ponieważ na przykład pojazdy elektryczne nie mogą konkurować z niskimi cenami ropy. Wiele zainteresowanych stron i sektorów może również wzywać do ożywienia wzrostu gospodarczego za wszelką cenę, nawet kosztem klimatu i środowiska.

W tej sytuacji decydenci powinni działać odpowiedzialnie i dotrzymywać długoterminowych zobowiązań UE. W tym kontekście wspólne oświadczenie przywódców UE, że Unia jest nadal zaangażowana w zrównoważony rozwój, oraz konsultacje społeczne Komisji Europejskiej w sprawie podniesienia celu UE w zakresie klimatu do 2030r. stanowią pozytywny sygnał. Ponadto potrzebujemy konkretnych środków.

Inwestorzy potrzebują tych sygnałów, aby wiedzieć, że z czasem uzyskają lepszy zwrot z inwestycji, na przykład dzięki czystej energii niż projektom na paliwa kopalne. Nowe kredyty, pakiety pomocy publicznej i pakiety stymulacyjne również muszą być dostosowane do celów europejskiego zielonego porozumienia. Powinniśmy zobaczyć wzmożone wysiłki na rzecz wspierania większej cyrkulacji, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonej mobilności i rolnictwa.

Jednym z najlepszych narzędzi UE do komunikowania swoich celów i wykorzystywania dodatkowych inwestycji w celu ich wsparcia są wieloletnie ramy finansowe (WRF). Chociaż pierwotny wniosek Komisji w sprawie WRF na lata 2021–2027 nie uwzględniał priorytetów i potrzeb UE, Unia potrzebuje teraz zaktualizowanego wniosku, który jest w pełni zgodny z celami zielonego porozumienia.

Na początek nadszedł czas, aby przestać subsydiować praktyki, które są ewidentnie szkodliwe dla dobrobytu ludzi, zdrowia, środowiska i klimatu - na przykład hodowla zwierząt gospodarskich i paliwa kopalne. Każde wydane euro powinno stanowić wartość dodaną dla Europejczyków w obliczu obecnej presji i raczej pomóc stawić czoła wyzwaniom Unii niż je spotęgować.

Wspieraj ludzi i biznes w przejściu

Priorytetem europejskich przywódców w perspektywie krótkoterminowej jest pomoc ludziom i przedsiębiorstwom w zarządzaniu społecznymi i gospodarczymi skutkami kryzysu COVID-19. Jednocześnie muszą mieć jasność co do kierunku podróży i zacząć tworzyć warunki do silniejszego wyjścia ludzi i biznesu z kryzysu dzięki umiejętnościom i rozwiązaniom, które pozwolą mu stawić czoła następnemu.

Obecna redukcja może prawdopodobnie stanowić cenną okazję dla decydentów politycznych i przedsiębiorstw do ukierunkowania i umożliwienia obywatelom i konsumentom przyjęcia bardziej zrównoważonych i zdrowych nawyków, które mogą trwać dłużej niż pandemia. Wielu mogło już odkryć, że nawyki o mniejszym wpływie na klimat i środowisko są możliwe, i mogą mieć swoje zalety.

Ponadto UE musi nadal tworzyć warunki dla europejskiego przemysłu, aby odnieść sukces w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań zapewniających większą trwałość. Zapotrzebowanie już istnieje i może wzrosnąć nawet szybciej niż pierwotnie przewidywano. Na przykład, jeśli zostanie potwierdzone, że zanieczyszczenie drobnymi cząsteczkami przenosi koronawirusa drogą powietrzną, zmniejszenie zanieczyszczenia z transportu, elektrowni i zakładów przemysłowych, rolnictwo i ogrzewanie stałyby się jeszcze bardziej pilne. Przyspieszyłoby to popyt na rozwiązania zmniejszające zanieczyszczenie - i jednocześnie emisje GHG - w UE i poza nią.

Wyjście UE z kryzysu koronawirusowego powinno przynieść korzyści i przyczynić się do ekologizacji gospodarki europejskiej. Zwiększenie trwałego dobrobytu będzie wymagało trwałych zmian w naszym sposobie produkcji i konsumpcji. Będzie to wymagało inwestycji w te umiejętności, sektory, produkty i usługi, które są potrzebne, aby zaradzić zbliżającemu się klimatowi i szerszemu kryzysowi zrównoważonego rozwoju.

Ostateczna lekcja: tam, gdzie jest wola, jest sposób

Kryzys koronowy jest daleki od zakończenia i dostarcza już cennych lekcji na temat rozwiązania istniejącego kryzysu klimatycznego. Przypomina nam o znaczeniu solidarności i współpracy w czasach kryzysu. Pokazuje, że w razie potrzeby politycy mogą działać szybko. Ujawnia, że ​​działanie może wymagać znacznych, a nawet drastycznych zmian w naszym życiu i pracy. Pokazuje, że przekazując pilną potrzebę i uzasadnienie działania, ludzie mogą zmienić swoje nawyki i przyczynić się do zarządzania kryzysem. W nagłych przypadkach kraje, firmy i osoby prywatne mogą wykraczać poza to, co wcześniej uważano za nie do pomyślenia.

Co najważniejsze, kryzys koronowy podkreśla znaczenie zapobiegania, łagodzenia i budowania odporności. W interesie UE leży uczynienie wszystkiego, co możliwe, aby proaktywnie zarządzać przejściem do konkurencyjnej, zrównoważonej, neutralnej dla klimatu gospodarki. Czas przyspieszyć - a nie zwolnić - prace rozpoczęły się.

Źródło: Euractiv.com


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl