Polityka klimatyczna

KOBIZE rozpoczął wydawanie uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla przemysłu i ciepłownictwa (17061)

2014-04-11


galeria

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami rozpoczął 4 kwietnia wydawanie stosownych uprawnień za lata 2013 i 2014. Proces przyznawania zakończy się 14 kwietnia.

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami rozpoczął 4 kwietnia wydawanie stosownych uprawnień za lata 2013 i 2014. Proces przyznawania zakończy się 14 kwietnia.

Rada Ministrów przyjęła 31 marca rozporządzenie w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji.

Na podstawie przedmiotowego rozporządzenia Rady Ministrów KOBiZE przekazuje uprawnienia do emisji dla przemysłu i na produkcję ciepła na lata 2013 i 2014.

Wykaz instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji w okresie rozliczeniowym 2013 - 2020 wraz z przydziałem uprawnień do emisji na poszczególne lata okresu rozliczeniowego określono w tabeli nr 1 załącznika do rozporządzenia. Wykaz instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji z określonym przydziałem na lata 2013-2020 został zaakceptowany przez Komisję Europejską 26 lutego br.

Jeśli chcesz zapoznać się z treścią rozporządzenia, wejdź TUTAJ.

 


źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl