Polityka klimatyczna

Europosłowie wzywają do ochrony unikalnego ekosystemu Arktyki (20069)

2017-03-23


galeria

Parlament Europejski wezwał m.in. do ochrony środowiska Arktyki oraz wprowadzenia zakazu odwiertów.

Wraz ze zmianą klimatu i wzrostem średnich temperatur każdego roku topnieje około 280 mld ton arktycznych czap lodowych. To stanowi nie tylko zagrożenie dla środowiska, ale może powodować także napięcia, powodowane m.in. otwarciem nowych morskich dróg handlowych czy dostępu do złóż surowców.

Temperatura w Arktyce w ostatnich latach wzrasta dwukrotnie szybciej niż wynosi średnia dla świata, a letni zasięg arktycznego lodu zmniejszył się o 40% w porównaniu do początku lat 80. Europosłowie zamierzają zaapelować o ochronę tego wyjątkowego i wrażliwego ekosystemu oraz zakazać wydobycia ropy i gazu w Arktyce.

Topniejący arktyczny lód stwarza zagrożenia dla środowiska. W XXI w. może przyczynić się do podniesienia poziomu mórz o 50 cm.

Z drugiej strony znikanie powłoki lodowej może umożliwić dostęp do nowych złóż gazu i ropy, ułatwić turystykę i otworzyć nowe drogi handlowe przez Morze Północne skracają o połowę czas transportu towarów między Europą i Azją. Wzrost ekonomicznego i strategicznego znaczenia regionu stwarza nowe wyzwania, zarówno ekologiczne jak i polityczne. Parlament Europejski zwraca uwagę na zwiększoną obecność wojsk rosyjskich w regionie Arktyki i zainteresowania Chin nowymi drogami handlowymi i złożami surowców.

- Arktyka od dawna była regionem międzynarodowej współpracy i miejscem względnie wolnym od politycznych napięć. Chcemy by takim pozostała. Należy uniknąć militaryzacji Arktyki. Należy koniecznie przestrzegać w niej prawa międzynarodowego - skomentował jeden ze sprawozdawców Urmas Paet (ALDE, Estonia).

Źródło: Parlament Europejski, http://www.europarl.europa.eu


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl