więcej


Polityka klimatyczna

Droga do ratyfikacji Porozumienia paryskiego (19784)

2016-09-28

Drukuj

23 września 2016 r. Minister Środowiska prof. Jan Szyszko podpisał wniosek o ratyfikację Porozumienia paryskiego ws. zmian klimatu i przekazał go do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Porozumienie paryskie zobowiązuje państwa do działań na rzecz klimatu z poszanowaniem ich gospodarczej specyfiki – podkreślił prof. Szyszko.

W nadchodzącym tygodniu dokument zostanie przedłożony do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, a następnie Rada Ministrów skieruje do Sejmu projekt ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację przez Polskę Porozumienia.

Porozumienie paryskie, przyjęte 12 grudnia 2015 r. podczas 21. Konferencji Stron Konwencji klimatycznej Narodów Zjednoczonych, określa nowe wielostronne ramy ochrony klimatu w perspektywie po 2020 r. Jest to pierwsza w historii umowa międzynarodowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu. Dzięki staraniom m.in. Polski, wyznacza ona wspólny cel dla wszystkich państw, aby w drugiej połowie XXI wieku osiągnąć równowagę między emisjami gazów cieplarnianych a ich pochłanianiem, m.in. przez lasy. Dzięki temu wzrost globalnej średniej temperatury nie powinien przekroczyć 2°C.

Ratyfikacja w Polsce i UE

Polska spodziewa się, że Porozumienie paryskie wejdzie w życie jeszcze w tym roku, co byłoby niespotykanym sukcesem w historii umów międzynarodowych zawieranych na forum ONZ. Dzięki staraniom Ministra Środowiska Rząd traktuje proces ratyfikacji jako priorytet, dzięki czemu Polska będzie mogła stać się stroną Porozumienia paryskiego w momencie jego wejścia w życie. – Dołożymy wszelkich starań, aby jako państwo ratyfikować Porozumienie paryskie możliwie najszybciej – podkreślił sekretarz stanu w MŚ Paweł Sałek, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

Jednocześnie Polska prowadzi intensywne prace na forum Unii Europejskiej aby zapewnić, że unijna polityka klimatyczna będzie zgodna z duchem Porozumienia paryskiego, a Polska gospodarka miała szanse na stabilny i zrównoważony rozwój. – Jednomyślna decyzja Unii w sprawie ratyfikacji Porozumienia będzie możliwa, gdy Polska zabezpieczy swoje interesy. – podkreślił wiceminister Paweł Sałek. – Jesteśmy gotowi do redukcji CO2 zgodnie z naszymi doświadczeniami i możliwościami: w oparciu o odnawialne źródła energii, takie jak geotermia czy drewno energetyczne, i przy uwzględnieniu pochłaniania CO2 przez lasy. Trzeba też wziąć pod uwagę dotychczasowe działania Polski - zredukowaliśmy emisję dwutlenku węgla o ok. 30% w stosunku do 1988 r., w ramach zobowiązań wynikających z Protokołu z Kioto, choć zobowiązywał on nas do 6% redukcji emisji.

Porozumienie paryskie

Porozumienie zostało podpisane przez Polskę 22 kwietnia 2016 r. w Nowym Jorku. Do dzisiaj Porozumienie zostało podpisane przez 190 państw świata, a 60 z nich złożyło już swoje dokumenty ratyfikacyjne u Sekretarza Generalnego ONZ. Wśród państw, które już przystąpiły do Porozumienia, są Stany Zjednoczone i Chiny, a także inne wiodące gospodarki świata, takie jak Brazylia, Meksyk, Norwegia czy Singapur.

Źródło: Ministerstwo Środowiska


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej