Polityka klimatyczna

Analiza DM Consus: niepewność na rynku handlu emisjami (17021)

2014-04-02


galeria

Ryzyko nieprzyznania instalacjom darmowych uprawnień do emisji CO2 w kwietniu wpływa na zmienność cen na rynku emisji. Zdaniem ekspertów DM Consus prognoza średniej wartości uprawnień EUA w I półroczu 2014 r. wynosi 6,03 euro, co stanowi wzrost o 0,6 proc. w porównaniu do prognozy sprzed miesiąca.

Głównymi czynnikami wpływającymi na prognozę ceny są:

• zbliżający się termin umarzania uprawnień przez instalacje – krótkoterminowy wzrost cen;
• ryzyko nieprzyznania instalacjom darmowych uprawnień we wszystkich państwach – wzrost cen;
• zmniejszona podaż uprawnień na aukcjach jako efekt backloadingu – wzrost cen;
• informacje dotyczące ewentualnych zmian strukturalnych po 2020 r. – wzrost cen.

Najważniejszym czynnikiem, który wpłynie na zmienność cen w najbliższych tygodniach jest zbliżający się termin rozliczeń instalacji za emisje wygenerowane w 2013 r. Popyt na uprawnienia może się zwiększyć w przypadku nieprzyznania wszystkim unijnym instalacjom należnych im przydziałów za lata 2013-2014 przed końcem kwietnia, czyli do momentu umorzenia wymaganej ilości jednostek. Takie ryzyko istnieje w przypadku m.in. polskich instalacji, które wciąż czekają na zatwierdzenie krajowego planu alokacji.

Dodatkowym czynnikiem zwiększającym wartość EUA jest zmniejszona podaż na rynku pierwotnym. Wraz z wejściem w życie backloadingu wolumen oferowany na aukcjach uprawnień zmniejszył się o około 50 proc. Wzrost wartości uprawnień EUA mogą wywołać informacje dotyczące kolejnych formalnych kroków związanych ze strukturalną reformą systemu ETS od 2021 r., w szczególności związanych z wprowadzeniem mechanizmu rezerwy stabilizacyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

Autorami komentarza są dr Julisz Pereś, Paweł Jankowski i Wojciech Hofman
Kontakt: Wojciech Hofman: wojciech.hofman@consus.eu

 

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl