OZE

Bez wiatraków bezrobotnym wiatr w oczy wieje (20401)

2018-02-23


galeria

Bez nowych inwestycji w instalacje wiatrowe w województwie zachodniopomorskim mniej będzie miejsc pracy przy ich montażu czy utrzymaniu. Niby nic wielkiego, ale dotychczas to powiaty tego województwa były liderami w zakresie bezrobocia w Polsce. 

Lider w OZE daje pracę

Przedstawiliśmy województwo zachodniopomorskie jako lidera w produkcji energii z OZE oraz prawdopodobnie największego przegranego zmian związanych ze zmianą przepisów o inwestycjach w elektrownie wiatrowe. Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego oszacowało jednak także liczbę miejsc pracy, które nie zostaną utworzone przy budowie nowych elektrowni wiatrowych. Może ona sięgnąć 8000, a przy obsłudze 360 osób. Również brak zastąpienia istniejących mocy elektrowni wiatrowych po roku 2027 może przynieść dalsze straty w miejscach pracy. Oszacowano je na ok. 3000 przy odbudowie farm i 800 przy ich utrzymaniu.

Liderzy wśród liderów

Co może jednak bardziej istotne, straty te nie dotyczą samorządów, które notują najlepsze w kraju wyniki finansowe i mają świetlaną przyszłość w zakresie rozwoju gospodarczego ze względu na swoje położenie geograficzne czy przebieg tras komunikacyjnych. To często straty w gminach i powiatach, gdzie bez inwestorów w odnawialne źródła energii nie było jakiegokolwiek rozwoju, a bezrobocie było katastrofalne. Reprodukujemy wykres sporządzony przez RBGP WZ pokazujący podział mocy zainstalowanej w OZE w powiatach województwa zachodniopomorskiego.

 

Liderzy i bezrobocie

Lider w inwestycjach wiatrowych województwa zachodniopomorskiego - powiat sławieński, jeszcze w 2010 roku notował bezrobocie na poziomie 22,6%. Kolejne powiaty na liście liderów inwestycji w instalacje wiatrowych o wysokim bezrobociu w roku 2010 to:

- powiat pyrzycki - 3 w zakresie mocy zainstalowanej, a bezrobocie w roku 2010 wyniosiło 28,3%, był to 9. powiat w kraju pod względem wielkości stopy bezrobocia;

- powiat łobeski - 4 w zakresie mocy zainstalowanej, a bezrobocie w roku 2010 wynosiło 27,6%, był to 12. powiat w kraju pod względem stopy bezrobocia (jeszcze w 2005 roku było tam największe bezrobocie w Polsce!).

- powiat białogardzki - 5 w zakresie mocy zainstalowanej, a bezrobocie w roku 2010 wyniosło 30,8%, był to 5. powiat w kraju pod względem stopy bezrobocia.

- powiat kamieński - 6 w zakresie mocy zainstalowanej, a bezrobocie w roku 2010 wyniosło 27%, był to 16. powiat w kraju pod względem stopy bezrobocia.

Żeby nie posądzono nas o ukrywanie jakichś danych prezentujemy tabelę (dane GUS) ze wskaźnikiem bezrobocia dla powiatów województwa zachodniopomorskiego w latach 2005-2010-2015, aby każdy mógł sprawdzić, co się w nich zmieniło m.in. dzięki inwestycjom w farmy wiatrowe.

Wiatr zmian

Większość powiatów o największej zainstalowanej mocy w OZE, to jedne z najbiedniejszych obszarów Polski, które jeszcze niedawno niektórzy politycy chcieli wydzielić w osobne województwo - środkowopomorskie, aby mogło ono otrzymywać dodatkowe wsparcie z UE. Środki pochodzące z inwestycji w OZE były dla tych rejonów, może nie jedynym, ale dobrym sposobem na odbicie się od dna. Teraz nadal wiatr wieje im w oczy, ale już niedługo może nie produkować prądu.


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl