więcej


Nowy budżet Unii Europejskiej a działania na rzecz klimatu (20496)

2018-05-08

Drukuj
galeria

2 maja 2018 Komisja Europejska opublikowała swój wniosek dotyczący budżetu UE po roku 2020, rozpoczynając polityczną walkę o zasady i priorytety, które będą regulować wydatki UE w latach 2021-2027. Komisja wybrała działania w dziedzinie klimatu, które będą jednym z najważniejszych priorytetów dla przyszłych funduszy UE.

We wniosku wskazuje się, jak duży powinien być przyszły budżet UE, jak należy go wypełnić i jakie powinny być główne priorytety dotyczące przyszłego finansowania.

Działania w dziedzinie klimatu zostały określone jako jeden z głównych priorytetów przyszłego finansowania. Podczas gdy obecny budżet na lata 2014-2020 ma 20-procentowy cel w zakresie wydatków na działania w dziedzinie klimatu, który ma być realizowany horyzontalnie w ramach wszystkich programów wydatkowania, nowy wniosek określa 25% budżetu UE na działania w dziedzinie klimatu. Ten wzrost o 5% w porównaniu z obecnymi wydatkami na rzecz klimatu w sumie wyniósł 320 miliardów euro na działania w dziedzinie klimatu w całym okresie (2018 ceny).

Markus Trilling, koordynator polityki dotacji i finansów w Climate Action Network (CAN) Europe, powiedział: "Komisja Europejska uznaje rolę budżetu UE w walce ze zmianą klimatu. Potrzebujemy więcej pieniędzy, aby zwiększyć europejskie i międzynarodowe działania w dziedzinie klimatu. Jak dotąd zielony potencjał budżetu UE został niestety niewykorzystany. To dobry znak, że Komisja Europejska rozważa zwiększenie udziału w przyszłym budżecie przeznaczonym na działania w dziedzinie klimatu."

Aby przybliżyć gospodarkę europejską do porozumienia paryskiego, budżet UE po 2020 r. musi wydać co najmniej 40% na dekarbonizację energii, przemysłu i systemów mobilności, a także zagwarantować, że żaden cent nie skorzysta na działalności związanej z paliwami kopalnymi i infrastrukturze. W zbliżających się negocjacjach państwa członkowskie muszą poprzeć apel prezydenta Francji, Emmanuela Macrona, aby 40% udział w następnym budżecie UE przeznaczono na działania w dziedzinie klimatu i przemiany ekologiczne.

Zielony potencjał obecnego budżetu UE jest nadal w dużej mierze niewykorzystany. Średnio tylko 7% wszystkich funduszy w ramach polityki spójności w latach 2014-2020 przeznacza się na efektywność energetyczną, energię odnawialną i projekty elektryczne SMART.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej