Nauka o klimacie

Zmiany klimatu w wybranych miastach Polski (8940)

2010-07-14


W artykule autorstwa Józefa Dopke omówione zostały zmiany średniej miesięcznej i rocznej temperatury powietrza zewnętrznego w Warszawie, Białymstoku, Łodzi i Poznaniu w latach 1951-2006.
W latach 1951-2006 największe tempo wzrostu temperatury rocznej miało miejsce w Poznaniu o wartości 0,24oC/10 lat, w Łodzi 0,188oC/10 lat, w Warszawie 0,168oC/10 lat i w Białymstoku 0,122oC/10 lat.

Największe wzrosty temperatury w analizowanych miastach w latach 1951-2006 obserwuje się w styczniu, lutym, marcu, kwietniu i maju. W czerwcu występuje spadek średnich miesięcznych temperatur powietrza to główne wnioski płynące z pracy Józefa Dopke.

W celu lepszej prezentacji wykresów zawartych w opracowaniu, pełna treść artykułu dostępna jest w załączniku PDF: Zmiany klimatu w wybranych miastach Polski.

 


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl