więcej


Nauka o klimacie

Mój kraj czy moja planeta? Odpowiedź na to pytanie warunkuje postawę wobec zmian klimatu (18061)

2015-01-07

Drukuj
galeria

Fot: skeeze, Creative Commons CC0.

Naukowcy z Uniwersytetu w Exeter doszli do wniosku, że poczucie odpowiedzialności za zmiany klimatu zależy od tego, jak definiujemy swoją tożsamość. Ci, którzy czują się obywatelami Ziemi, dbają o nią chętniej niż ci, którzy widzą siebie wyłącznie przez pryzmat kraju i narodowości.

Po raz pierwszy znaleziono korelację między proaktywną postawą wobec zmian klimatu, a poczuciem przynależności do globalnej społeczności. Wyniki badań brytyjskich naukowców mają istotne implikacje zarówno dla komunikacji zmian klimatu, jak i naszego zrozumienia mechanizmów budujących tożsamość i poczucie przynależności.

Badanie pod nazwą „Mój kraj czy moja planeta? Analiza wpływu wielopoziomowej tożsamości i przekonań ideologicznych na zachowania i opinie nt. zmian klimatu.” wykazało, że ludzie, którzy bardziej czują się związani z Ziemią niż z własnym krajem, częściej widzą zmiany klimatu jako szansę niż jako zagrożenie. Uważają, że działania na rzecz ochrony klimatu wzmacniają gospodarkę i budują poczucie globalnej solidarności. W tej grupie przeważają młode kobiety, zdeklarowane ateistki, głosujące na ugrupowania Zielonych. Niewiele jest w tej grupie osób o poglądach prawicowych, zwolenników autorytaryzmu i socjaldemokratów.

Według profesora Patricka Devine‘a-Wrighta z Wydziału Geografii Uniwersytetu w Exeter: Korelacja między poczuciem przynależności na poziomie krajowym a postawą wobec zmian klimatu jest raczej słaba. Znaczenie ma dopiero interakcja między poziomem krajowym i globalnym. Ci, którzy czują się bardziej obywatelami Ziemi, częściej akceptują, że to człowiek odpowiada za globalne ocieplenie i że działania na rzecz ochrony klimatu są szansą (np. na wzmocnienie więzi międzyludzkich), a nie zagrożeniem dla gospodarki.

Ludzie zazwyczaj definiują swoją tożsamość przez stricte lokalny pryzmat – obejmujący obszar wokół miejsca zamieszkania. Badanie brytyjskich naukowców istotnie poszerza tę perspektywę, wprowadzając zagadnienia tożsamości krajowej i globalnej.

Badanie przeprowadzono w Australii, na ogólnokrajowej próbie reprezentatywnej.

Jak podkreśla prof. Devine-Wright: Zważywszy na to, że badanie przeprowadziliśmy w Australii, teraz trzeba je powtórzyć w innych krajach, np. w Wielkiej Brytanii, czy w USA. Warto sprawdzić, czy uzyskane rezultaty będą podobne.

Marta Śmigrowska, na podstawie Science Daily

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej