Nauka o klimacie

Ciepło oznacza wojnę (17807)

2014-10-28


galeria

Sudan wskazywany jest przez naukowców jako jedno z miejsc, gdzie globalne ocieplenie już doprowadziło do eskalacji konfliktów zbrojnych. Fot. Steve Evans, CC BY 2.0.

Nowa analiza z Narodowego Biura Badań Ekonomicznych (National Bureau of Economic Research) stwierdza, że istnieje związek pomiędzy skutkami zmian klimatu a ryzykiem zbrojnych konfliktów.

Przygotowany przez amerykański think tank dokument opisuje konflikty zarówno między jednostkami, takie jak napaść, morderstwo czy przemoc w rodzinie, jak i między grupami: zorganizowaną przestępczość, zamieszki i niepokoje polityczne. Autorzy skorzystali z 55 prac pokazujących skutki zmian klimatycznych. Okazało się, że zmiany klimatyczne, takie jak susze czy wzrost temperatur, prowadzą do wzrostu przemocy w obu obszarach życia społecznego. Badacze stwierdzają: „Uważamy, że odchylenia od umiarkowanych temperatur systematycznie zwiększają ryzyko konfliktu, co znajduje swoje wyraźne odbicie w statystykach”.

Według badaczy na każdy jeden stopień Celsjusza wzrostu temperatury ryzyko konfliktu interpersonalnego wzrasta o 2,4% a konfliktów międzygrupowych aż o 11,3%.

Na to samo niebezpieczeństwo wskazuje szkic V raportu Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu (IPCC).Jego pełną wersję poznamy na początku listopada. W maju ukazała się praca amerykańskich analityków militarnych zrzeszonych w The Centre for Naval Analysis Corporation’s (CNA). Ostrzegają oni, że globalne ocieplenie już teraz działa jako katalizator konfliktów i stanowi poważne zagrożenie dla amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego.


Tłum. Michał Olszewski, źródło: blueandgreentomorrow.com


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl