Nauka o klimacie

Apel o reformę planowania przestrzennego w Polsce (20846)

Wojciech Szymalski
2019-06-14


galeria

W Państwa ręce składamy niezwykły apel. Jest to bowiem apel do Premiera Rządu RP, ale tego rządu, który dopiero zostanie utworzony po wyborach parlamentarnych jesienią 2019 roku. Jest to apel o przeprowadzenie szerokiej i rzeczowej dyskusji na temat sposobu realizacji inwestycji w Polsce w formule planowania przestrzennego. Od losów tego apelu zależy odpowiedzialny i zrównoważony rozwój Polski w kolejnych latach, którego formuła zawiera się w 17. Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Dlatego zwracamy się do Państwa, organizacji i instytucji społecznych oraz samorządowych z prośbą o poparcie tego apelu.

O dysfunkcyjności i negatywnych skutkach braku sprawnego systemu planowania przestrzennego w Polsce napisano już wiele opracowań, których kilka zostało przywołanych w treści apelu. Zostały one także omówione podczas debaty na portalu chronmyklimat.pl. Dlatego nie będziemy tych faktów przytaczać w tym artykule. 

Sprawa przejrzystego i sprawnego realizowania inwestycji zarówno prywatnych, jak i publicznych w Polsce z aktywną rolą społeczności lokalnych jest sprawą najwyższej wagi i wymaga szerokiego poparcia nie tylko eksperckiego, ale także społecznego. Liczymy zatem, że liczne organizacje wesprą naszą inicjatywę podpisując  apel.

Treść apelu

Poparcie dla apelu prosimy kierować na adres: w.szymalski[at]ine-isd.org.pl


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl