Inicjatywy lokalne

„ZIELONA SZNURÓWKA” na Biegnij Warszawo (16284)

2013-10-09


2 Reni Jusis - ambasadorka akcjI ZIELONA SZNURÓWKA6 października br. Reni Jusis, ambasadorka akcji „ZIELONA SZNURÓWKA", wraz z grupą wolontariuszy wzięli udział w imprezie sportowej „Biegnij Warszawo". Wspólnie maszerowali kibicując wszystkim biegaczom i rozdając uczestnikom zielone sznurówki, symbol działania w celu ochrony klimatu i środowiska naturalnego.

„ZIELONA SZNURÓWKA" to akcja ekologiczno-informacyjna zainicjonowana przez Ministerstwo Środowiska. Celem akcji jest kształtowanie świadomości środowiskowej społeczeństwa poprzez promowanie postaw pro-ekologicznych oraz wskazywanie
na konieczność podejmowania aktywnych i wielokierunkowych działań na rzecz ochrony środowiska. Hasłem przewodnim akcji jest slogan „I CARE".

Akcję „ZIELONA SZNURÓWKA" sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Patronat medialny nad akcją objęli: Radio Kampus oraz portale ChronmyKlimat.pl, ekologia.pl, dlaStudenta.pl, studentnews.pl.

{gallery}/Image/zielona_sznurowka{/gallery}

 

Odwiedź ZIELONĄ SZNURÓWKĘ na:

Kampanię „ZELONA SZNURÓWKA" sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

źródło: Ministerstwo Środowiska


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl