Inicjatywy lokalne

Zielona przyszłość Elbląga (14252)

2012-04-28


Najbardziej ekologiczna produkcja i najbardziej ekologiczne miasto – taki cel postawiły przed sobą spółki ENERGA Kogeneracja i Browar w Elblągu. Dwie największe firmy w regionie będą współpracować w zakresie wytwarzania i wykorzystania zielonej energii.

Podczas konferencji "Energia odnawialna – zielona przyszłość Elbląga" na terenie elbląskiego browaru przedstawiciele obu elbląskich spółek przedstawili główne założenia dotyczące realizowanych przez nie projektów, tj. budowy bloku biomasowego w elektrociepłowni oraz idei "Zielonego browaru". Produkowana przez ENERGĘ Kogeneracja odnawialna energia, która będzie wykorzystywana przy produkcji przez elbląski Browar, to przykład jak współpracować i chronić środowisko.

Powstający w Elblągu blok energetyczny o mocy 25 MWe to jeden z większych budowanych od podstaw bloków w całości opalanych biomasą agro w Polsce. Podstawowym paliwem będą pellety ze słomy, a planowana roczna produkcja wyniesie ponad 200 000 MWh energii elektrycznej oraz 796 000 GJ ciepła. Nowy blok będzie mieć pozytywny wpływ na środowisko oraz rozwój Elbląga, znacząco poprawiając bezpieczeństwo energetyczne miasta. Inwestycja pozwoli spółce zwiększyć własne moce wytwórcze, pozyskać kolejne odnawialne źródło energii oraz zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery o około 120 tys. ton rocznie. Blok będzie produkował w skojarzeniu „zieloną" energię elektryczną oraz ciepło na potrzeby mieszkańców Elbląga oraz funkcjonujących w nim firm. Jedną z nich jest Browar w Elblągu, należący do Grupy Żywiec. Browar znany z produkcji m. in. piwa "Specjal" – największego regionalnego piwa w Europie - jest sąsiadem ENERGA Kogeneracja i od kilkudziesięciu lat kupuje od spółki energię cieplną w postaci pary technologicznej do procesów produkcji.

– W przyszłym roku, kiedy nasz blok na biomasę zostanie oddany do użytku, Browar będzie odbierał energię wytworzoną w wyniku spalania ekologicznego paliwa. Tym samym stanie się najbardziej ekologicznym producentem piwa w Europie – podkreśla Marek Dec, prezes spółki ENERGA Kogeneracja.

W ramach programu Zielony Browar prowadzone jest m.in. badanie emisji dwutlenku węgla na każdym etapie produkcji, rozlewu i transportu produktów. Jednym z zadań jest regulacja gospodarki odpadami, m.in. poprzez redukcję ich ilości, poszukiwanie nowych technologii oraz współpracę z organizacjami zajmującymi się odzyskiwaniem i recyklingiem odpadów. Program opiera się na zasadzie 3R (Reduce , Reuse, Recycle), czyli Unikania kupowania zbędnych rzeczy, Używania powtórnie, Utylizowania. Jego głównym celem jest obniżenie kosztów składowania odpadów niesegregowanych na wysypisku miejskim oraz wprowadzenie zasad odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

- Świadomość tego, że jako firma produkcyjna mamy ogromny wpływ na otoczenie, w którym funkcjonujemy, zobowiązuje nas do traktowania polityki środowiskowej na równi z naszymi celami biznesowymi i polityką jakości produktów. Naszym obowiązkiem jest minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne, dlatego w codziennej działalności stosujemy odpowiedzialne praktyki w tym zakresie. W obszarze działań ekologicznych Browar w Elblągu należy do światowej czołówki. Jesteśmy jednym z najlepszych wśród 140 browarów należących do Heinekena w 70 krajach świata – mówi Roman Korzeniowski, dyrektor Browaru w Elblągu.

Budowa bloku na biomasę rozpoczęła się w ubiegłym roku. Projekt stanowi realizację jednego z celów strategicznych Grupy ENERGA, tj. osiągnięcie pozycji lidera w zakresie budowy rozproszonych, w szczególności odnawialnych, źródeł wytwarzania energii. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii EKO spełni najbardziej restrykcyjne wymogi związane z ochroną środowiska. Inwestycja przyczyni się również do zaktywizowania gospodarki regionu. Spalając biomasę wygenerowany zostanie popyt na słomę jako surowca służącego do produkcji pellet, a to oznacza rynek zbytu i dodatkowe źródło dochodu dla rolników. To także nowe wpływy do budżetu miasta z tytułu podatków oraz możliwość powstania nowych miejsc pracy w zakładach produkujących pellety w województwie warmińsko-mazurskim i województwach do niego przyległych.

Program Zielony Browar realizowany jest w ramach ogłoszonej w 2010 roku przez Grupę Żywiec Globalnej Strategii Zrównoważonego Rozwoju „Brewing a Better Future", która zakłada ciągłe doskonalenie w obszarze ochrony środowiska oraz zmniejszenia wpływu browarów Heinekena na środowisko naturalne.

Główne założenia programu Zielony Browar:

  • minimalizacja ilości odpadów u źródła ich powstania oraz ich odzysk
  • segregacja odpadów zgodnie z przypisanym kodem
  • selektywna zbiórka w wydzielonym i oznaczonym miejscu w celu unieszkodliwienia odpadu (którego powstaniu nie udało się zapobiec)
  • konsekwentne zmniejszanie ilość odpadów niesegregowanych gromadzonych na składowisku miejskim
  • monitoring ilościowy i jakościowy wytwarzanych odpadów
  • szkolenia pracowników oraz reprezentantów firm współpracujących z browarem firm z zakresu obowiązku segregacji odpadów
  • ograniczenie zużycia mediów: energii elektrycznej, cieplnej, wody.

 

źródło: Energa


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl