więcej


Inicjatywy lokalne

Wysoko energooszczędne budynki komunalne w Piastowie - wywiad z burmistrzem Grzegorzem Szuplewskim (20266)

Katarzyna Wolańska
2017-11-03

Drukuj
galeria

Wizualizacja wysoko energooszczędnych budynków komunalnych w Piastowie, źródło Urząd Miejski w Piastowie

Miasto Piastów nagrodzone w październiku statuetką EKOSTRATEG 2017 buduje komunalne budynki mieszkalne w standardzie wysoko energooszczędnym.

Doceniona przez kapitułę konkursu lista ekologicznych działań podjętych przez Piastów na rzecz poprawy środowiska  jest długa. 

Jedną z inicjatyw jest decyzja Urzędu Miejskiego w Piastowie o budowie budynków komunalnych przy ul. J. Sułkowskiego. Kompleks budynków powstanie w standardzie wysoko energooszczędnym.

O realizacji energooszczędnych budynków mieszkaniowych w Piastowie rozmawiamy z burmistrzem Grzegorzem Szuplewskim.

Eko-lokator: Dlaczego zdecydowali się Państwo na budowę w standardzie energooszczędnym? Kto był inicjatorem zastosowania tego typu rozwiązań?

Grzegorz Szuplewski: Na pomysł budowy energooszczędnych domów komunalnych wpadliśmy razem z moimi współpracownikami. To rozwiązanie dawało możliwość dofinansowania z NFOŚiGW z programu LEMUR. Pomimo, że program został zawieszony, pozostaliśmy przy tym rozwiązaniu, aby obniżyć koszty eksploatacji dla przyszłych użytkowników.

El: Jak będzie wyglądał obiekt, ile znajdzie się tam mieszkań?

GS: 37 mieszkań  w budynkach piętrowych, w tym 4 mieszkania dostosowane dla niepełnosprawnych o powierzchni ok. 45 m2. Każde z mieszkań posiada osobne wejście z zewnątrz budynku.

El: Czy wzorowali się Państwo na dobrych praktykach w tym zakresie z Polski lub zagranicy?

GS: Uczestniczyliśmy w konferencjach i pokazach przedstawiających tego typu rozwiązania.

El: W jaki sposób będzie optymalizowane zużycie energii w tych budynkach?

GS: Niski współczynnik przenikania ciepła plus rekuperacja.

El: Jakie są przewidziane parametry ocieplenia?

GS: Współczynniki przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych - ściany zewnętrzne U≤0,12 W/(m2K)

El: Na jakim etapie jest obecnie budowa? Na kiedy planowane jest zakończenie?

GS: Stan surowy budynków w zaawansowaniu w 80%. Planowane zakończenie inwestycji to koniec czerwca 2018 r.

El: Czy napotkali Państwo na jakieś trudności podczas realizacji tego przedsięwzięcia?

GS: Trudności nie zabrakło. Na szczęści udało się usunąć kolizje z Zakładem Energetycznym, czy MPWiK Warszawa. Problematyczna okazała się również niezgodność z sytuacją w terenie. Przeprowadzenie inwestycji komplikowała także deszczowa pogoda.

El: Jakie jeszcze inne inicjatywy ekologiczne zostały zrealizowane lub są planowane w Państwa gminie?

GS: Działań i inicjatyw proekologicznych podejmowanych w Piastowie jest wiele. Niebawem przystąpimy do realizacji ogromnego projektu rewitalizacji zieleni w mieście pn: „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni”. W ramach tego przedsięwzięcia przybędzie w mieście wiele drzew, krzewów i innych pięknych roślin.

Firma Veolia Energia Warszawa S. A. w porozumieniu z Piastowem realizuje przedsięwzięcie polegające na budowie magistrali sieci ciepłowniczej z kablem światłowodowym. Zakładamy, iż przedmiotowe przedsięwzięcie przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji do powietrza pyłów i gazów pochodzących ze spalania paliw w słabej jakości piecach domowych poprzez podłączenie budynków mieszkalnych do wybudowanej sieci cieplnej.

Chcielibyśmy również, jeśli okaże się to możliwe, wykorzystać złoża geotermalne do ogrzania budynków komunalnych. Obecnie pracujemy nad projektem robót geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania zasobu wód termalnych na terenie miasta Piastowa.

Budujemy parking park&ride z 62 miejscami postojowymi. Dodatkowo powstanie tu wiata dla rowerów z możliwością ładowania rowerów elektrycznych (zasilanie autonomiczne za pomocą paneli słonecznych). Budowa kolejnego P&R wraz z centrum przesiadkowym przy budynku dworca PKP jest w planach do realizacji.

Planujemy budowę ścieżek rowerowych w mieście oraz zakup 3 autobusów elektrycznych. Tabor autobusów elektrycznych będzie wykorzystywany do zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych mieszkańców, w szczególności do obsługi linii wewnętrznych. Autobusy będą bezpłatne dla mieszkańców. Chcemy ich w ten sposób zachęcić do korzystania z transportu publicznego zamiast do korzystania z własnych samochodów i w ten sposób przyczynić się do zmniejszenia niskiej emisji w mieście.

Rozpoczynamy również stopniową wymianę starego (lampy sodowe) oświetlenia ulicznego na oprawy LED z nowoczesnym sterowaniem. Pracujemy nad wybudowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Na koniec dodam, że podczas tegorocznego Kongresu Przedsiębiorczości, który w końcu października tego roku odbył się w Zielonej Górze nasze miasto za podejmowane inicjatywy proekologiczne otrzymało tytuł: EKOSTRATEG 2017. To dla nas znaczące wyróżnienie i nagroda za pracę na rzecz poprawy jakości środowiska w Piastowie.

Dla zainteresowanych udostępniamy link, pod którym można znaleźć dokumentację projektową wraz z opisem i szczegółami budowy budynków komunalnych w standardzie wysoko energooszczędnym w Piastowie

http://www.e-bip.pl/Start/73/PublicOrder/19674

Dziękuję za rozmowę. O nagrodzie Ekostrateg 2017 dla miasta Piastowa piszemy więcej na naszym portalu ChronmyKlimat.pl 

Wywiad przeprowadziła: Katarzyna Wolańska, Eko-lokator, ChronmyKlimat.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej