Inicjatywy lokalne

Włącz się do narady obywatelskiej i stwórz z nami Lokalną Agendę na rzecz klimatu (21942)

2021-07-12


galeria

W dniu 15 lipca 2021 roku o godzinie 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Puszczy Mariańskiej odbędzie się narada obywatelska w ramach projektu #klimaSENIORE, na której wspólnie z Instytutem na rzecz Ekorozwoju oraz Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej będziemy opracowywali dokument Lokalnej Aktywności na rzez klimatu.

W kwietniu br. gmina Puszcza Mariańska podjęła współpracę z Instytutem na rzecz Ekorozwoju oraz Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej w ramach projektu #klimaSENIORE – aktywizacja seniorów na rzecz klimatu, finansowanego  z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i  Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021. Projekt ma na celu zaktywizować starszych oraz młodszych mieszkańców gminy do wspólnego myślenia o lokalnym środowisku naturalnym.

O projekcie

Projekt ma zwrócić uwagę na konsekwencje zmian klimatu i aktywizować seniorów oraz młodsze pokolenia do działań zapewniających im bezpieczeństwo i godną jakość życia w sytuacji zmieniającego się klimatu. Metodą narad obywatelskich budowana będzie integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa a wypracowane rekomendacje społeczne zawarte w Lokalnej Agendzie Aktywności Seniorów na rzecz Klimatu mogą być wpisane do polityki senioralnej gmin (Puszcza Mariańska, Piastów, Rejowiec Fabryczny). Warsztaty z planowania i utrzymania zieleni oraz zielone inicjatywy mają integrować, angażować w działania na rzecz ochrony klimatu i adaptacji oraz aktywizować społecznie seniorów oraz zachęcać do działań polegających na zazielenianiu przestrzeni, w której mieszkają.

Narada obywatelska w gminie Puszcza Mariańska

15 lipca o godzinie 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury, zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Naradzie Obywatelskiej, która poświęcona będzie sformułowaniu zagadnień, wokół których toczyć się dalsze prace i których dotyczyć powinny rekomendacje społeczne.
Na spotkaniu zostaną również zaprezentowane wyniki ankiety prowadzonej w gminie Puszcza Mariańska dotyczącej subiektywnej oceny stanu lokalnego środowiska naturalnego.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie, a po więcej informacji dotyczących spotkania w Puszczy Mariańskiej zapraszamy do p. Konrada Wielądka k.wieladek@ine-isd.org.pl

 

 Dowiedz się więcej o projekcie #klimaSENIORE

Projekt #klimaSENIORE - aktywizacja seniorów na rzecz klimatu, realizowany jest w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl