Inicjatywy lokalne

Ursynów ogranicza koszenie trawników (21432)

2020-08-04


galeria

Warszawska dzielnica Ursynów podejmuje kroki w walce z suszą - jednym z nich jest ograniczenie koszenia trawników do dwóch razy w roku. Jeden raz będą one pielęgnowane późną jesienią. Naturalne trawniki mają mieć pozytywny wpływ na ekosystem.

- Zamiana utrzymywania trawników z intensywnie pielęgnowanych na tereny pokryte bardziej zróżnicowaną roślinnością, niesie za sobą także wiele korzyści, takich jak ograniczenie użycia środków ochrony roślin czy zmienność roślin w czasie różnych pór roku. Nie bez znaczenia jest również ograniczenie hałasu związanego z koszeniem trawników, szczególnie uciążliwego dla naszych mieszkańców w upalne dni, jak również obniżenie kosztów utrzymania terenów zieleni. Dzięki opóźnieniu koszenia, na ursynowskich trawnikach pojawiły się pachnące kolorowe kwiaty, które w poprzednich latach nie miały szansy wzrosnąć, bo były wcześniej koszone. Pojawiły się też liczne owady, motyle, a swoje lepsze miejsce znalazły ptaki, jeże i inne zwierzęta (jednym słowem zwiększyła się bioróżnorodność). Ponadto, niekoszone trawniki zwiększają retencję wody opadowej na danym terenie (co jest istotne dla utrzymania drzew i krzewów) i utrzymują wilgoć, przez co znacznie obniżają temperaturę otoczenia - przekazała Terpiał.

Władze dzielnicy dodatkowo zwróciły się o ograniczenia koszenia trawników do innych podmiotów, m.in.: placówek oświatowych, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów, Dzielnicowego Ośrodka Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej, a także do ursynowskich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Urząd dzielnicowy wskazał, że podejmuje również inne kroki w tym roku w celu walki z ewentualną suszą. Jest to m.in.: zakładanie łąk kwietnych, podlewanie młodych drzew, przegląd i tworzenie rowów melioracyjnych, pomoc zwierzętom w dostępie do wody (wystawianie misek z wodą). Dodatkowo, jesienią zostanie zasadzonych 200 drzew przez urząd i 237 przez Zarząd Zieleni.

Źródło: PAP


Wodne informacje w ramach projektu CWC City Water Circles


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl