Inicjatywy lokalne

Poszukujemy osób do pracy w powiatach (17250)

2014-06-02


Instytut na rzecz Ekorozwoju ponownie poszukuje aktywnych osób interesujących się lokalnymi działaniami w obszarze ochrony środowiska i chcących działać na rzecz ochrony klimatu do pracy w charakterze Lokalnych Inicjatorów Społeczeństwa Obywatelskiego (LISO) projektu "Dobry Klimat dla Powiatów".

Przyjmujemy zgłoszenia z następujących powiatów:

1 Bełchatowski (woj. łódzkie)
2 Drawski (woj. zachodniopomorskie)
3 Ełcki (woj. warmińsko-mazurskie)
4 Golubsko-Dobrzyński (woj. kujawsko-pomorskie)
5 Gorzowski (woj. lubuskie)
6 Niżański (woj. podkarpackie)
7 Olecki (woj. warmińsko-mazurskie)
8 Polkowicki (woj. dolnośląskie)
9 Zgorzelec (woj. dolnośląskie)

Proponujemy współpracę w ramach projektu „Dobry Klimat dla Powiatów”. Partnerami projektu są: Instytut na rzecz Ekorozwoju, Związek Powiatów Polskich oraz Community Energy Plus z Wlk. Brytanii. Celem tego partnerskiego przedsięwzięcia jest aktywizowanie polskich samorządów do działań prowadzących do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz służących lepszej adaptacji do zmian klimatu. Projekt rozpoczął się 1 września 2010r. i będzie realizowany do sierpnia 2015r. Więcej o projekcie:
www.chronmyklimat.pl/doklip lub [zobacz>>]

Oferujemy udział w ciekawym przedsięwzięciu, szkolenie w zakresie prowadzenia wywiadów, szkolenie dotyczące problematyki zmian klimatu, wynikających z nich zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania ich negatywnym skutkom i wsparcie merytoryczne. Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się pod linkiem [zobacz>>]

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie, w terminie do 13 czerwca 2014, krótkiego CV i listu motywacyjnego (z podaniem jednego powiatu, którym dana osoba jest zainteresowana), na adres: doklip@ine-isd.org.pl lub Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy (doklip@ine-isd.org.pl) lub telefoniczny (22 851 04 04).

Projekt realizowany z udziałem środków instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej i środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl