Inicjatywy lokalne

Pierwsze miasta wdrożą programy gospodarki niskoemisyjnej (17293)

2014-05-28


galeria

Ełk, ul. Wojska Polskiego , CC0 1.0

W ubiegłym tygodniu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał pierwsze umowy na realizację gminnych programów gospodarki niskoemisyjnej. Pulę dotacji zwiększono – wobec dużego zainteresowania wnioskodawców – z 10 do 27,5 mln zł.

Wśród pierwszych beneficjentów, którzy dzięki środkom przyznanym przez NFOŚiGW zrealizują plany niskoemisyjności, są Łódź, Bydgoszcz, Ełk, Puławy oraz miejscowość Wyry.

W sumie dofinansowanie na realizację planów gospodarki niskoemisyjnej otrzyma niemal 1000 gmin. Co prawda do NFOŚiGW wpłynęło 764 wniosków, dofinansowanie na realizację planów gospodarki niskoemisyjnej otrzyma niemal 1000 gmin. Do konkursu zgłoszono bowiem wiele wniosków grupowych. – Kolejna setka umów jest już w przygotowaniu a ocena pozostałych wniosków jest na ukończeniu – zapewnia NFOŚiGW.

Stworzenie planów gospodarki niskoemisyjnej ma ułatwić gminom m.in. wykorzystanie środków na inwestycje niskoemisyjne w perspektywie budżetowej Unii Europejskiej w latach 2014–2020.

– Samorządy mogą przedstawić w planach działania operacyjne obejmujące najbliższe 3–4 lata od ich zatwierdzenia. Muszą być one spójne z wieloletnimi prognozami finansowymi (WPF), z tworzonymi programami ochrony powietrza (POP) oraz planami działań krótkoterminowych (PDK) – informuje NFOŚiGW.

Podstawowe obszary inwestycyjne wskazane w planach mają dotyczyć:

  • zużycia energii w budynkach, instalacjach i urządzeniach komunalnych, usługowych niekomunalnych, budynkach mieszkalnych, oświetleniu ulicznym; zakładach przemysłowych i dystrybucji ciepła;
  • zużycia energii w transporcie publicznym, taborze gminnym, transporcie prywatnym i komercyjnym, transporcie szynowym w tym także poprzez wdrażanie systemów organizacji ruchu;
  • gospodarki odpadami – w zakresie emisji niezwiązanej ze zużyciem energii;
  • produkcji energii – instalacji do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, z wyłączeniem instalacji objętej EU ETS;
  • zadań nieinwestycyjnych – takich jak planowanie miejskie, zamówienia publiczne, strategia komunikacyjna, promowanie gospodarki niskoemisyjnej, etc.

 

źródło: Gram w Zielone
www.gramwzielone.pl


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl