więcej


Inicjatywy lokalne

Osiem miast ubiega się o tytuł "Zielonej Stolicy Europy" w 2015 r. (14925)

2012-10-20

Drukuj

Upłynął już termin składania zgłoszeń do konkursu o tytuł "Zielonej Stolicy Europy" w 2015 r. O nagrodę ubiegają się następujące miasta: Bristol (Zjednoczone Królestwo), Bruksela (Belgia), Bydgoszcz (Polska), Dublin (Irlandia), Glasgow (Zjednoczone Królestwo), Kaunas (Litwa), Kutahya (Turcja) oraz Lublana (Słowenia).

Europejski komisarz ds. środowiska Janez Potočnik stwierdził: "To już szósta edycja konkursu o tytuł "Zielonej Stolicy Europy". Z zadowoleniem zauważamy, że miasta, które już wcześniej ubiegały się o ten tytuł, robią to ponownie, a miasta biorące udział w konkursie po raz pierwszy wykazują prawdziwe zainteresowanie. Wiele miast z Unii Europejskiej, wprowadzając nowatorskie innowacyjne rozwiązania problemów dotyczących ochrony środowiska, wyznacza światowe standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Tytuł "Zielonej Stolicy Europy" stanowi niepowtarzalną okazją do podzielenia się tą wiedzą z resztą Europy".

Nagrodę "Zielona Stolica Europy" przyznaje się miastu wprowadzającemu nowatorskie rozwiązania przyjazne dla środowiska. Zespół międzynarodowych ekspertów przeprowadzi teraz techniczną ocenę wszystkich zgłoszeń na podstawie dwunastu kryteriów, które obejmują: zmianę klimatu i efektywność energetyczną, transport lokalny zorganizowany z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, jakość powietrza atmosferycznego i poziom hałasu, miejskie tereny zielone i zrównoważoną gospodarkę gruntami, ochronę przyrody i różnorodności biologicznej, gospodarowanie odpadami, zużycie wody i oczyszczanie ścieków, ekoinnowacje i trwałe zatrudnienie oraz zarządzanie środowiskiem przez władze lokalne.

W 2013 r. finaliści konkursu zostaną poproszeni o przedstawienie swoich kandydatur międzynarodowemu jury, które oceni ich zaangażowanie w poprawę stanu środowiska naturalnego, poziom ambicji ich celów na przyszłość, działania komunikacyjne oraz zakres, w jakim miasta te mogą stanowić wzór do naśladowania i propagować najlepsze praktyki w innych miastach europejskich. Takie wyróżnienie nie tylko stanowi inspirację dla innych miast, lecz również zwiększa popularność i atrakcyjność miasta-laureata, przyciągając do niego turystów, a także nowych mieszkańców i pracowników.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu we francuskim Nantes, "Zielonej Stolicy Europy" w 2013 r.

Kontekst

Odkąd w 2010 r. ustanowiono nagrodę "Zielona Stolica Europy" tytuł ten przyznano czterem miastom. Pierwszą edycję konkursu wygrał Sztokholm, a następną w 2011 r. – Hamburg. Obecnie tytuł "Zielonej Stolicy Europy" posiada miasto Vitoria-Gasteiz w Hiszpanii. W 2013 r. będzie to Nantes, a w 2014 r. – Kopenhaga.

W skład jury konkursu wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów, Europejskiej Agencji Środowiska, ICLEI – stowarzyszenia samorządów lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju, Biura Porozumienia Między Burmistrzami oraz Europejskiego Biura Ochrony Środowiska.

Dodatkowe informacje:
www.ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm

 

źródło: © Unia Europejska, 1995-2012

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej