więcej


Inicjatywy lokalne

Organizacje ekologiczne pytają gminy o pomoc w ubóstwie energetycznym (17107)

2014-04-12

Drukuj
galeria

8 kwietnia br. do wszystkich urzędów gmin w Polsce trafiło pismo z prośbą o udzielenie informacji publicznej dotyczącej pomocy osobom ubogim, w szczególności zaś pomocy osobom mającym problemy na tle energetycznym.

Na podstawie zebranych w ten sposób informacji organizatorzy inicjatywy – dwie organizacje pozarządowe tj. Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) i Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) – przygotują diagnozę sytuacji i rekomendacje mechanizmów skutecznej pomocy gospodarstwom domowym mającym problemy na tle energetycznym i przedstawią je decydentom i politykom.

Ankiety są anonimowe. Informacje pozyskane w drodze ankietyzacji gmin będą przetwarzane w FEWE jako dane statystyczne, anonimowo.

Celem badania jest zebranie informacji, które naświetlą sytuację w zakresie pomocy społecznej i kwestii energetycznych na poziomie lokalnym w Polsce. Jego inicjatorzy wierzą, że pozwoli ocenić skuteczność dotychczasowych form pomocy i przedstawić rekomendacje decydentom tworzącym rozwiązania polityczne, prawne i mechanizmy wsparcia dotyczące takich kwestii jak energetyka, budownictwo, ochrona środowiska, polityka społeczna, zatrudnienie i wiele innych, gdyż temat ubóstwa energetycznego jest tematem horyzontalnym.

Ufają, że informacje które napłyną z gmin staną się ważnym argumentem w rozmowach z decydentami w zakresie usprawniania obecnie istniejących rozwiązań i tworzenia nowych, aby pomoc trafiająca do osób potrzebujących była jak najbardziej skuteczna, a z drugiej strony, żeby odzwierciedlała potrzeby rynku.

– Któż lepiej zna problemy lokalne i wie jak najlepiej je rozwiązywać niż samorządy. W większości przypadków ich głos w tej kwestii jest jednak niesłyszany na szerszym forum. Poprzez naszą inicjatywę, chcemy oddać głos samorządom, wysłuchać ich, zebrać opinie i przedstawić je decydentom. Dlatego każdy kwestionariusz wypełniony i odesłany przez urzędy jest dla nas cenny – powiedział Andrzej Kassenberg, prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

Zapytaniu o udzielenie informacji publicznej towarzyszy kwestionariusz, w którym przedstawiciele urzędów mogą podzielić się swoimi doświadczeniami i uwagami dotyczącymi m.in. istniejących systemów wsparcia. – Zachęcamy do wypełnienia go, a nawet rozpisania się, gdyż dzięki temu łatwiej nam będzie oszacować, jakie są potrzeby samorządów np. w zakresie termomodernizacji budynków komunalnych, systemów zarządzania energią itp. – powiedział Szymon Liszka, prezes Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.

W Polsce nie ma jeszcze definicji ubóstwa energetycznego. Mimo że problem ten nie został jeszcze uregulowany prawnie, to z pewnością istnieje. Co więcej, w związku z rosnącymi cenami nośników energii, będzie miał coraz większy zasięg i skalę, co już jest coraz bardziej odczuwalne na poziomie lokalnym.

Wyniki badania przeprowadzanego w gminach przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju i Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii będą pomocne w oszacowaniu skali zjawiska ubóstwa energetycznego w Polsce i potrzeb w zakresie jego ograniczenia. Dlatego głos każdego urzędu w tej sprawie jest ważny.

 

źródło: Instytut na rzecz Ekorozwoju
www.ine-isd.org.pl

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej