Inicjatywy lokalne

Niemcy będą szkolić uczniów częstochowskich "zawodówek" z zakresu OZE (16126)

2013-09-08


W ramach projektu "Edukacja bez granic" realizowanego przez Częstochowę przy udziale funduszy unijnych polscy uczniowie szkół zawodowych będą uczyć się wykorzystania technologii z zakersu OZE od niemieckich specjalistów.

"Edukacja bez granic" to polsko-niemiecki projekt, dzięki któremu polscy uczniowie szkół zawodowych z Częstochowy będą się kształcić pod okiem niemieckich nauczycieli, którzy przekażą im wiedzę na temat nowoczesnych technologii. Tematem przewodnim zajęć mają być szkolenia z zakresu technologii odnawialnych źródeł energii.

W projekcie będą uczestniczyć m.in. częstochowskie Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Zespoły Szkół - Technicznych, Samochodowo-Budowlanych, natomiast po stronie niemieckiej – Berufsbildende Schule Technik 1 oraz Berufsbildende Schule Wirtschaft 1 z Ludwigshafen.

 Porównujemy nasze systemy kształcenia zawodowego i są one zdecydowanie różne. W Niemczech kształci się uczniów "na zamówienie" firm. Te największe uczą potrzebnych specjalistów w czymś w rodzaju szkół przyzakładowych. Dlatego ich nauka polega w dużej mierze na poznawaniu nowoczesnych technologii, często nowocześniejszych, niż dysponuje nimi potencjalny pracodawca. Tamtejsze silne korporacje pracodawców i rzemieślników (odpowiedniki naszych cechów rzemiosła czy izb rzemieślniczych) dbają, żeby uczeń zdobywał kompletną wiedzę w swoim zawodzie  serwis wyborcza.biz cytuje Dariusza Humaja dyrektora częstochowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego.

 

źródło: Gram w Zielone


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl