Inicjatywy lokalne

Naszym zdaniem odc.04 (20417)

2018-03-01


galeria

Dr Wojciech Szymalski, Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju komentuje działania związane z systemem planowania przestrzennego.
ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl