więcej


Inicjatywy lokalne

Konferencja Dobra Energia w Poznaniu już za nami (20075)

2017-03-24

Drukuj
galeria

Konferencja Dobra Energia w Poznaniu. Fot. S. Godziszewski

Ponad trzysta osób wspólnie dyskutowało o przyszłości odnawialnych źródeł energii podczas pierwszej konferencji z cyklu Dobra Energia. Wszyscy uczestnicy byli zgodni co do  tego, że mamy przed sobą wiele wyzwań, zmian, ale też wielkie szanse na to, aby polski rynek energetyczny przeszedł w najbliższym czasie rewolucyjne zmiany.

Grono ekspertów, praktyków, naukowców, przedstawicieli biznesu i władz rozmawiało 22 marca 2017 r. w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu o energii przyszłości.

- Ta konferencja to pierwszy etap wieloletniego programu, który ma na celu podnoszenie świadomości i poszerzanie wiedzy na temat mądrego wykorzystania energii i technologii podnoszących efektywność energetyczną. Te dwa obszary mają ogromny potencjał, dzięki któremu możemy zmieniać oblicze polskich miast i gmin - mówi Bartosz Sendrowicz z firmy Konferencje Agora – organizatora konferencji.

Podczas pierwszego panelu rozmawiano o tym, jaka może być Polska Jutra, jeśli mądrze wykorzystamy szanse, które już dziś dają nam nowe technologie wytwarzania i oszczędzania energii.

- Polska jest na początku transformacji energetycznej, ale pozwala to obserwować i czerpać z doświadczeń bardziej zaawansowanych krajów, jak Dania czy Niemcy - mówił z nadzieją Filip Granek z firmy XTPL. - Nie jesteśmy skazani na to, żeby grać w drugiej lidze. Oczywiście potrzebujemy czasu, ale mamy wielu utalentowanych ludzi i jesteśmy na dobrej drodze do sukcesu – dodawał.

Poruszano również kwestię roli samorządów regionalnych w rewolucji energetycznej. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Marzena Wodzińska zwróciła uwagę, że energia odnawialna jest trwale związana ze zrównoważonym rozwojem i niezbędna do podniesienia jakości życia mieszkańców. – Ogromną rolę w budowaniu świadomości ekologicznej pełni edukacja od najmłodszych lat, która musi być wspierana przez samorząd – mówiła.

Rolą samorządu jest też tworzenie przepisów, wspierających inwestycje w OZE. O takich inwestycjach mówił Krzysztof Misiak z IKEA Polska: – IKEA już od wielu lat dąży do tego, aby produkować tyle energii, ile zużywa. Polska jest jednym z pierwszych krajów, w których się to udało.

Uczestnicy konferencji zgadzają się z potrzebą inwestowania w energię odnawialną, ale cały czas widzą problem w kwestii jej finansowania. Mówiąc o OZE wiele osób zastanawia się także, które z dostępnych źródeł energii odnawialnej niosą ze sobą największe korzyści ekonomiczne.

Beata Wiszniewska z Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej podkreślała olbrzymią potrzebę zmiany koncepcji produkowania energii. Mówiła o tym, że nie ma potrzeby centralizacji produkcji energetycznej – można zrezygnować z potężnych sieci i wielkich wytwórni. Przyszłość to źródła rozproszone. 

- Popatrzmy na doświadczenia skandynawskie. Energia odnawialna naprawdę się opłaca – przekonywał uczestników Marek Sobieniecki z IKEA.

Mówiąc o oszczędzaniu energii nie można zapominać o energooszczędnym budownictwie. To właśnie na etapie planowania budowy domów musimy myśleć o tym, jak obniżyć koszty jego przyszłego zasilania. Dzięki pasywnemu budownictwu komfort i technologie ułatwiające życie łączą się z szacunkiem do środowiska. Inwestycja w odnawialne źródła energii w momencie budowy domu przekłada się na olbrzymie oszczędności w przyszłych latach.

- Na etapie realizacji jest to wzrost kosztów o kilkanaście procent – na etapie użytkowania jest to zmniejszenie kosztów o 40 proc. - w takie technologie należy inwestować – przekonywał Zastępca Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego Jakub Szczurek, który podczas konferencji opowiadał o rozwiązaniach stosowanych w jego mieście.

Uczestnicy panelu zwracali też uwagę na to, że oprócz budowy nowych energooszczędnych budynków ważną kwestią jest również termomodernizacja już istniejących. - Termomodernizacja może np. być częścią procesów rewitalizacji - podkreślał przedstawiciel Wielkopolskiego Domu Pasywnego Bartosz Królczyk. Przekonywał również, że pasywne budownictwo to nie tylko oszczędność energii – to również podniesienie wartości tych budynków i poprawa komfortu ich użytkowania.

Podczas konferencji wielokrotnie goście  przyznawali, że zmiany w polskiej energetyce są konieczne i następują już teraz. Należy mądrze i intensywnie rozwijać świadomość ekologiczną Polaków tak, aby grono ludzi, którzy potrafią wykorzystać olbrzymi potencjał drzemiący w branży OZE było coraz większe. Dlatego rozmawiać o potencjale, jaki niesie ze sobą branża OZE będziemy również na kolejnych konferencjach Dobra Energia w Krakowie, Łodzi, Warszawie, Gdańsku i Katowicach.

Dziękujemy, że byliście z nami.

Źródło: Konferencje Agora, fot. S. Godziszewski


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej