Inicjatywy lokalne

Fundacja Aeris Futuro dla miasta Bydgoszcz (13277)

2011-09-25


Aeris_Futuro_do_leaduFundacja Aeris Futuro na zlecenie władz miasta Bydgoszcz rozpoczęła lokalną kampanię edukacyjną na rzecz ograniczenia szkodliwych zmian klimatu.

Miasto Bydgoszcz, jako jedno z czterech europejskich miast bierze udział w projekcie LAKS (Lokalna Odpowiedzialność za Realizację Celów Protokołu z Kioto). Oprócz Bydgoszczy w realizację programu zaangażowane są włoskie miasta Padwa, Reggio Emilia oraz Girona w Hiszpanii. Celem projektu jest podjęcie działań zmierzających do ochrony klimatu, zgodnie z ustaleniami protokołu z Kioto oraz celami polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej.

Program LAKS odnosi się protokołu z Kioto. Jest to dokument uzupełniający podpisaną wcześniej pod auspicjami ONZ Konwencję Ramową w sprawie zmian klimatu. Protokół z Kioto zobowiązuje kraje, które go ratyfikowały (w tym i Polskę) do redukcji emisji gazów cieplarnianych w latach 2010–2012 o 5,2% w stosunku do poziomu z roku 1990. Unia Europejska w dokumencie Europa 2020 określiła cel redukcji gazów cieplarnianych na 20%.

Fundacja we wrześniu i październiku przygotowuje cykl newsletterów informacyjnych, zorganizuje spotkanie informacyjne oraz konferencję 27 października w Bydgoszczy.

Kampania skierowana jest do mieszkańców Bydgoszczy oraz do kadry naukowej, reprezentantów władz lokalnych i regionalnych oraz innych podmiotów związanych z tematyką projektu LAKS.

Newslettery stanowiące element kampanii edukacyjnej dostępne są na stronie: aeris.eko.org.pl/projekty/laks

 LAKS

źródło: Aeris Futuro
www.aeris.eko.org.pl


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl