Inicjatywy lokalne

Dobre praktyki, które zmniejszają emisję [RAPORT] (21163)

2020-02-12


galeria

Silne rozwiązania na rzecz zrównoważonej energii i klimatu mogą zmobilizować społeczeństwo oraz zasoby, poparcie społeczne oraz własność w taki sposób, że odpowiedzialność i korzyści są dzielone w sposób sprawiedliwy.

Prezentowany raport jest kolekcją dobrych praktyk w zakresie zarządzania energią i klimatem w formie studiów przypadku. W projekcie PLAN UP dokonano wyboru spośród ponad 60. opracowanych studiów przypadku, przykładów, które inspirują do skutecznego działania w zakresie klimatu. Raport sporządzony jest w języku angielskim, a zawiera przykłady z takich krajów jak: Niemcy, Dania, Francja, Irlandia, Węgry, Polska, Hiszpania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Finlandia, Włochy, Portugalia, Słowenia, Norwegia.

Ze wszystkimi przykładami możesz zapoznać się w angielskojęzycznym raporcie. POBIERZ RAPORT.

Raport został przygotowany w ramach projektu LIFE_PLANUP. Projekt został dofinansowany przez Komisję Europejską poprzez instrument finansowy LIFE.

Źródło: Newsletter projektu planup.eu, European Environmental Bureau.


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl