więcej


Inicjatywy lokalne

Biblioteka Narodowa bardziej ekologiczna (15903)

2013-07-13

Drukuj

BNwejscieOd teraz Biblioteka Narodowa będzie zużywała mniej energii elektrycznej, cieplnej, a co za tym idzie – będzie emitowała mniej CO2. Remont budynku został sfinansowany ze środków Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji (Green Investment Scheme – GIS), nadzorowanego przez Ministerstwo Środowiska.

W Bibliotece Narodowej przeprowadzono termomodernizację obejmującą m.in. wymianę grzejników, ocieplenia dachu, okien i oświetlenia, zainstalowano wentylację z odzyskiem ciepła. Dzięki inwestycji  zostanie zmniejszona: emisja CO2 o ok. 50% oraz zużycie energii cieplnej o ok. 67%.

"Dzięki środkom otrzymanym z NFOŚiGW ogromny gmach Biblioteki Narodowej przy Alei Niepodległości w Warszawie stał się w pełni ekologiczny. Powstający budynek w latach 70. i 80., nie zawsze z właściwych materiałów ze względu na kryzys gospodarczy Polski, wymagał wymiany większości elementów zastosowanych przy jego budowie. Szczęśliwie się składa, że projektant gmachu inż. Stanisław Fijałkowski jest stale czynnym architektem i mógł służyć przez cały czas modernizacji radą i pomocą. Dzięki dobrej z nim współpracy mogliśmy też zrealizować niemal w pełni pomysł z 1963 r., czyli czasu, kiedy projekt faktycznie powstał. Gmach BN staje się dobrym przykładem polskiej architektury modernistycznej lat 60., funkcjonalnym i ekologicznym" – podkreśla dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.

bnremonttermo1

Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach ekoprojektu „Zarządzanie energią w budynkach Biblioteki Narodowej", ze środków Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji (GIS). W ramach GIS umowę zawarli Ministerstwo Środowiska i  działająca z ramienia japońskiego Ministerstwa Gospodarki Organizacja Rozwoju Nowych Energii i Technologii Przemysłowych (NEDO – New Energy and Industrial Technology Development Organization). Inwestycja otrzymała największe dofinansowanie ze środków GIS, ze wszystkich projektów realizowanych w ramach umowy podpisanej z NEDO. Wyniosło ono 20,7 miliona zł.

"Jestem bardzo zadowolony, że są praktyczne efekty umów w ramach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji. Termomodernizacja Biblioteki Narodowej to nie pierwszy tego typu projekt w Warszawie, realizowany ze środków GIS. W ramach zazieleniania zostały już przeprowadzone remonty Teatru Wielkiego – Opery Narodowej oraz Łazienek Królewskich i Muzeum Narodowego. Inwestycje w zazielenianie objęły także liczne szkoły, przedszkola, przychodnie i szpitale w całej Polsce. Projekty te może nie są tak spektakularne, jak remont Biblioteki Narodowej, ale jednak bardzo ważne dla lokalnych społeczności" – powiedział minister środowiska, Marcin Korolec.

"W maju br. przeprowadziłem inspekcję stanu zaawansowania prac termomodernizacyjnych w Bibliotece Narodowej i dowiedziałem się, że jest ona wspaniałym ośrodkiem, dbającym o konserwację i zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa intelektualnego Polski. Fakt, iż środki pochodzące z NEDO mogą przyczyniać się nie tylko do ograniczenia emisji CO2, ale również do poprawy stanu samego budynku Biblioteki Narodowej oraz do podnoszenia poziomu obsługi korzystających z niego obywateli Polski, jest nie do przecenienia" – mówi dyrektor generalny Departamentu Promocji Mechanizmów Kioto, NEDO, Sumiya Kisanuki.

O zazielenianiu

Krajowy System Zielonych Inwestycji (GIS) polega na finansowaniu ekoprojektów dzięki pieniądzom pochodzącym ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU). Pieniądze te mogą być wykorzystane tylko na cele ekologiczne związane z redukcją gazów cieplarnianych (tzw. zazielenianie).

Polska ma możliwość zbywania jednostek AAU innym państwom  Stronom protokołu z Kioto lub podmiotom prywatnym upoważnionym przez te kraje. Zgodnie z zapisami Protokołu Polska była zobowiązana do zredukowania emisji gazów cieplarnianych o 6% w okresie 2008–2012. Emisje udało się jednak zredukować o blisko 30%. Dzięki temu Polska ma możliwość sprzedaży „zaoszczędzonych" jednostek AAU. Łączna kwota, jaką Polska zarobiła dotychczas na sprzedaży jednostek AAU to blisko 780 mln zł (ponad 192 mln euro) w ramach 10 transakcji.

W wyniku realizacji projektów GIS, w ramach wszystkich 10 umów, szacowany efekt ekologiczny łączny, który zostanie osiągnięty w postaci redukcji emisji CO2 to ok. 2 006 108 Mg/rok (to tyle ile emitowane jest przy produkowaniu, serwisowaniu i złomowaniu 100 000 średnich rozmiarów samochodów lub tyle ile emituje w ciągu roku 200 000 osób (czyli duże miasto, takie jak np. Toruń, Kielce). Dodatkowo, w wyniku termomodernizacji budynków, zostanie osiągnięta oszczędność energii na poziomie ok. 1 100 000 GJ/rok.

Najwięcej projektów GIS wdrażanych jest w ramach programu Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej – 227. Inwestycje te są realizowane m.in. w budynkach samorządów, zakładów opieki zdrowotnej, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych.

Ze środków GIS prowadzone są także inwestycje w ramach programu Zarządzania energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych. Obejmują one budynki administracji rządowej, Polskiej Akademii Nauk, państwowych instytucji kultury oraz instytucji gospodarki budżetowej.


Termomodernizacja Biblioteki Narodowej - prezentacja

 

źródło: Ministerstwo Środowiska, fot. Biblioteka Narodowa

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej