więcej


Energetyka

Zielone miejsca pracy w energetyce wiatrowej (9605)

2010-12-17

Drukuj

img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Energia wiatru jest najważniejszym odnawialnym źródłem energii, stanowiącym odpowiedź na wiele wyzwań, z którymi mierzy się aktualnie Europa. Energetyka wiatrowa jest potrzebna Europie do osiągnięcia celu 20% udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym w 2020 r., do walki ze zmianami klimatu, jest potrzebna w celu zapewnienia odbiorcom energii bezpiecznych, lokalnych źródeł energii, niezależnych od drożejącego paliwa i węgla oraz do tworzenia nowych miejsc pracy – a liczba tychże zwiększa się wraz z rozwojem sektora. 

W 2009 r. ponad 190 tys. osób na terenie Unii Europejskiej było zatrudnionych bezpośrednio lub pośrednio w branży energetyki wiatrowej. Około 20 tys. z nich pracowało w rosnącym sektorze morskiej energetyki wiatrowej. Średnio w okresie pomiędzy 2002 r. a 2007 r. w Europie każdego roku powstawało 10,5 tys. nowych miejsc pracy bezpośrednio w energetyce wiatrowej czyli 29 każdego dnia. Wszystko wskazuje na to, że te imponujące wartości będą się ciągle zwiększać.

Energetyka wiatrowa nie tylko przyczynia się do poprawy sytuacji zawodowej pojedynczych osób, ale również pomaga ożywić podupadające europejskie miasta i całe regiony. Wiele z nich stanowiło niegdyś centra przemysłu stoczniowego. Po jego załamaniu energetyka wiatrowa okazała się szansą na stworzenie nowych perspektyw rozwoju.

Znaczna część dostępnych miejsc pracy dotyczy produkcji komponentów turbin wiatrowych. Innymi obszarami, które charakteryzują się dużymi możliwościami zatrudnienia, są te związane z projektowaniem, instalacją, obsługą oraz konserwacją farm wiatrowych. Ponadto pracę można znaleźć również w consultingu, przy projektach badawczych oraz w sektorze finansowym. Największe rynki pracy związane z energetyką wiatrową są w Danii, Niemczech oraz Hiszpanii, a więc pionierach tej branży. Jednakże inne kraje nie pozostają w tyle, np. Wielka Brytania, która bardzo dynamicznie rozwija morską energetykę wiatrową. Jednakże szybki rozwój energetyki wiatrowej powoduje efekt „wąskiego gardła”, spowodowanego brakiem wykwalifikowanej siły roboczej oraz zbyt małą liczbą absolwentów uczelni technicznych. Branża cały czas potrzebuje inżynierów, techników oraz kierowników budowy i kierowników projektów.

Według najnowszych prognoz Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (EWEA) sektor energetyki wiatrowej stworzy ok. 250 tys. nowych miejsc pracy w Europie w ciągu nadchodzącej dekady. Oznacza to 450 nowych stanowisk co tydzień przez najbliższe 10 lat. W 2020 r. w energetyce wiatrowej w Europie będzie zatrudnionych 450 tys. osób. W ocenie Komisji Europejskiej wypełnienie wspólnotowego celu 20% w zakresie udziału energii odnawialnej będzie wiązało się z utworzeniem 2,8 miliona nowych miejsc pracy w całym sektorze OZE oraz zwiększeniem PKB o 1,1%.

W miarę rozwoju sektora offshore udział nowych miejsc pracy w tym sektorze będzie się zwiększał. EWEA przewiduje, że ok. 2025 r. w Europie sektor offshore prześcignie lądową energetykę wiatrową pod względem liczby zatrudnionych. Do 2030 r. ponad 60 % wszystkich zatrudnionych w energetyce wiatrowej będą stanowić pracownicy sektora morskiego.

źródło: EWEA, fot. www.sxc.hu
www.ewea.org

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej