więcej


Energetyka

Zielone światło dla "Prosumenta" (16908)

2014-03-04

Drukuj

logo nfosigw leadW piątek 28 lutego 2012 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalone zostały szczegółowe warunki programu "Prosument", mającego na celu dofinansowanie do zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Program pilotażowy "Prosument" ma na celu wsparcie inwestycji typu prosumenckiego w gospodarstwach domowych. Instrument skierowany będzie do osób fizycznych, a także wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Finansowanie będzie dotyczyło zarówno nowych instalacji energooszczędnych, jak też wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne. Rodzaje przedsięwzięć obejmują zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii typu prosumenckiego do produkcji energii cieplnej i elektrycznej: kotłów na biomasę, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych i układów mikrokogeneracyjnych.

Wiadomo już, że "Prosument" z łącznym budżetem 600 mln zł będzie podzielony na dwa etapy. W pierwszym z nich, który obejmie lata 2014-2015, wydanych zostanie 200 mln zł. Kwota 100 mln zł zostanie przeznaczona dla prosumentów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a kolejne 100 mln dla jednostek samorządu terytorialnego. Dotacja w ramach tego etapu wyniesie odpowiednio 40% dla instalacji fotowoltaicznych oraz małych elektrowni wiatrowych oraz 20% dla pozostałych instalacji OZE typu kolektory słoneczne czy pompy ciepła. W drugim etapie programu, który obejmie lata 2016-2020, na dofinansowanie przeznaczonych zostanie 400 mln zł. Połowa tej kwoty zostanie przeznaczona dla prosumentów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a połowa dla jednostek samorządu terytorialnego. W tym etapie kwota dotacji wyniesie 30% dla instalacji fotowoltaicznych oraz małych elektrowni wiatrowych oraz 15% dla pozostałych instalacji OZE typu kolektory słoneczne i pompy ciepła. Zmianie nie ulegnie natomiast oprocentowanie kredytu, które w skali roku wynosić będzie 1% Do obsługi programu zostanie wybrany tylko jeden bank lub konsorcjum.

– Ustalenie ostatecznej wersji programu "Prosument" to sukces całej branży odnawialnych źródeł energii w Polsce, który pozwoli na utrzymanie ciągłości dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych – ocenia Paweł Wyszyński, wiceprezes Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej i właściciel firmy OPTIMA POLSKA. – To również znaczące osiągnięcie Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej.

– Jak widać nasza obecność podczas konsultacji projektu przyniosła wymierne efekty. Mam nadzieję, że wysoki poziom dofinansowania zachęci potencjalnych odbiorców energii do inwestowania w branżę OZE. Co prawda w drugim etapie programu dotacje będą mniejsze, jednak jest to naszym zdaniem właściwe rozwiązanie. Jeśli program będzie cieszył się dużym zainteresowaniem, dotacje w tej wysokości będą miały sens, bo skorzysta z nich jeszcze więcej podmiotów. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że "Prosument" jest obecnie jedynym programem, który ma szansę realnie pobudzić branżę odnawialnych źródeł energii w Polsce. Ta dotychczas rozwijała się nierównomiernie, co skutkowało wycofaniem się z rynku wielu producentów i inwestorów. Dziś, dzięki nowemu programowi NFOŚiGW mają szansę powstać nowe miejsca pracy. A także – co chyba najważniejsze – osoby, które do tej pory nie wierzyły w odnawialne źródła energii będą mogły wreszcie przekonać się, w jaki sposób mogą one wytwarzać prąd – dodaje Wyszyński.

 

źródło: TrustPR.net

 

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej