więcej


Energetyka

Zaoszczędzone pieniądze na oszczędzanie energii (9214)

2010-11-16

Drukuj
W czwartek 11 listopada br.  Parlament Europejski przegłosował utworzenie finansowego instrumentu, którego celem jest przekazanie 146 mln euro z niewykorzystanych funduszy na sfinansowanie projektów związanych z oszczędzaniem energii, wydajnością energetyczną oraz energią odnawialną.
Poprawki do Europejskiego Programu Energetycznego na rzecz Naprawy Gospodarczej pozwolą przekazać pieniądze do nowego funduszu, który będzie finansował projekty takie, jak:
  • renowacja budynków publicznych i prywatnych, zawierających rozwiązania w zakresie wykorzystania energii odnawialnej i/lub efektywności energetycznej;
  • zdecentralizowane źródła energii odnawialnej budowane na poziomie lokalnym oraz ich włączenie w sieci elektryczne;
  • ekologiczny transport miejski, z naciskiem na transport publiczny, pojazdy elektryczne i wodorowe oraz ograniczoną emisję gazów cieplarnianych;
  • lokalna infrastruktura, między innymi efektywne wykorzystanie energii do zewnętrznego oświetlenia infrastruktury publicznej, takiego jak: oświetlenie uliczne, rozwiązania w zakresie magazynowania energii elektrycznej, inteligentne systemy pomiarowe i inteligentne systemy elektroenergetyczne.
Z instrumentu skorzystają przede wszystkim organy publiczne, głównie szczebla lokalnego i regionalnego, lub podmioty publiczne lub prywatne działające w imieniu tych organów publicznych. Ich projekty muszą być opłacalne pod względem gospodarczym i finansowym. Tak by inwestycje zwróciły się.

W sumie od 1 stycznia 2011 roku będzie dostępne 146,34 mln euro, które muszą zostać rozdysponowane do 31 marca 2014r. Instrument może m.in. obejmować zapewnianie środków i przydzielanie kapitału przeznaczonego na pożyczki, gwarancje, produkty typu equity i pozostałe produkty finansowe. Ponadto do 15 proc. finansowania można wykorzystać na świadczenie pomocy technicznej organom publicznym, pomagając im w rozpoczęciu projektów. Równowaga geograficzna będzie ważnym kryterium przy selekcji projektów.

EPENG został utworzony w 2009 roku, by stymulować naprawę gospodarczą poprzez finansowanie projektów energetycznych, takich jak transgraniczne połączenia gazowe czy elektryczne, farmy wiatrowe typu offshore czy projekty związane z wydobyciem i składowaniem węgla. Pula finansowa przyznana na lata 2009 i 2010 wynosiła 3,98 mld EUR.

Parlament od początku proponował włączenie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej do EPENG. Komisja obiecała rozważyć te propozycję później, z użyciem środków niewykorzystanych do końca 2010 roku. Poprawiona regulacja wprowadza podstawę prawną, która to umożliwia – w przeciwnym wypadku pieniądze wróciłyby do budżetów krajowych.

Poprawki muszą zostać formalnie zaakceptowane przez Radę do końca bieżącego roku. Ze względu na pilną potrzebę podjęcia działań w związku z kryzysem gospodarczym, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie niezwłocznie po jego opublikowaniu.

źródło: © Unia Europejska, 2010 Parlament Europejski
www.europarl.europa.eu
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej